Amerika’nın 2008 Seçimleri ve Obama’nın Sosyal Medya Başarısı

0
404

Obama 2008 yılındaki seçimde halkın %52’sinin desteğini alarak 2009 yılında koltuğuna oturdu. Çok büyük maliyetler harcanacak klasik kitle iletişim araçlarından çok sosyal medyayı kullanması en dikkat çekici noktaydı. Önceki Amerikan Başkanlarının kampanyasının tam tersine çalışmalarının önemli bir kısmını sosyal medyaya verdi. Çalışanlarının büyük çoğunluğunu ise gençler oluşturdu. 2008 yılında yapılan başkanlık seçiminin kampanya boyutunu bir inceleyelim.

YES WE CAN

Afişteki renkler dikkatli seçilmiş kırmızı beyaz ve açık mavi renklerle Amerika bayrağına gönderme yapılmıştır. Arka fondaki binalar bir taraftan New York’u ifade ederken diğer yandan gücün simgesidir. Obama’nın silüeti yukarıya doğru bakıyor. Yüz ifadesinde onur ve gurur var. Bu ifadeler ve duruşu, Amerika ile bir özdeşleşme sağlıyor. Yani Amerika gibi onurlu ve gururlu anlamını aktarıyor. Siluette düşünceli bir şekilde ve uzaklara bakarak inançlı ve geleceği hedefleyen bir lider olduğunu anlatıyor. Arka fondaki şekilde Amerika şeklini andırıyor.

PROGRESS

Burada renkler aynı kalmakla birlikte Amerikan bayrağının bir parçası kullanılmış yuvarlak dünyayı ifade ederken şekil içindeki yıldız ve atlındaki Amerikan bayrağı da hegemon bir güce gönderme yapmaktadır. Beyaz gömlek masumiyete gönderme yaparken kırmızı kravatta harekete geçirip, karar vermeye gönderme yapmıştır.

CHANGE

WE CAN BELİVE IN

Burada söylemle eylemin örtüştüğünü görürüz. Obama değişim derken bakışları da bunu desteklemektedir. Bir kartal bakışı edasıyla baktığın görebiliriz. Kartal’ın en büyük özelliği en tepeden çok uzak yerleri görebilmesidir. Değişim diyen bir liderin ise uzakları görebilmesi vizyonunun geniş olması gerekir. Burada da o vizyona gönderme yapılmış. Arka fondaki pankartlar ise bu söyleme verilen desteği ifade etmiştir. Burada çok önemli olan bir unsur var ki o da altta kutu içinde gösterilen logo burada Obama güneş olarak tasvir edilmiş dikkatli bakarsak giydiği beyaz elbise ve büyük bir şekilde tasvir edilmesi de Obama’nın bir güneş gibi Amerika’nın üzerine doğacağı anlatılmaktadır. Dikkat edersek renk tonları ağırlıklı olarak, mavi ve beyaz seçilmiştir. Burada mavi renk bir taraftan kararlılığı ifade ederken öteki taraftan bağlılığı anlatır ve iletişimin rengidir. Beyaz ise masumiyeti anlatır.

AFİŞLERDE Kİ RENKLERİN ANLAMLARI

Mavi: Yumuşaklık, sükûnet, sonsuzluk, sinir sistemini yumuşatır ve karşıdakini ikna eder. İyileştirici, uzlaştırıcı, tedavi edici ve caydırıcı potansiyeli yüksek bir renktir. Teorik olarak ulaşılamaz, enginlik, derinlik, gizem ve sevgi boyutu içermektedir.

Kırmızı: Sıcak, ateş, kan, ask, samimiyet, güç, heyecan ve agresiflik gibi kavramları simgeler. Kan basıncını ve solunumu hızlandırabilir. İnsanları çabuk karar almaya ve beklentileri arttırmaya teşvik edici bir etkisi vardır.

Beyaz: Temizlik, intizam, düzen, doğruluk, dürüstlük, iyi niyet, temiz sevgi, toplumsal katkı ve faydayı temsil eder. Beyaz, birliğin, saflığın rengidir. Açıklık ve şeffaflık idealini yansıtır.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ VE 2008 SEÇİMLERİ

Bu seçim çalışmasında toplamda 13 milyon kişiye ulaşıldı. Burada gönüllü bir hedef kitle yaratıldı. 120 kişi dijital ortamda bu 13 milyon kişiyi sürekli bilgilendirdi. Obama’nın asıl hedefi gençlere ulaşmaktı. Bunu da başardı.

  • Videolar çekildi.
  • Sürekli E-Mailler gönderildi.
  • Bloglar oluşturuldu.
  • Viral Pazarlama yolu ile daha geniş kitlelere ulaşıldı.
  • Hepsinden öte sosyal medya en iyi şekilde kullanıldı.

SONUÇ

Obama’yı Facebook’ta 2,4 Milyon kişi arkadaş olarak eklerken Mc Cain’i 600 Bin kişi elemiştir. Youtube’de 20 Milyondan fazla kişi Mc Cain’i izlerken Obama’yı 90 Milyondan fazla kişi izlemiştir. 30 milyon kişi Mc Cain’in sitesine girerken Obama’nın sitesine 130 Milyondan fazla insan girmiştir. Tabi ki bütün bu çalışmalar Obama’yı iktidara taşımıştır. Burada kaçırılmaması gereken bir noktada gençlerin siyasette ne kadar güçlü olduğu çünkü bu çalışmaların merkezinde gençler vardı.

Bu çalışmalar birçok siyasetçi ve parti tarafından takip edilmeli nitekim Türkiye’de birçok iktidar artık Facebook veya Twitter kullanıyor. Buda önemli bir gelişmedir. Bu seçim çalışmasının çok önemli bir sonucu da gelecekteki seçim çalışmalarının zemininin ne olacağı sorusunun cevabı ve internetin özellikle sosyal medyanın ne kadar güçlü olduğudur.

 

Remzi DURMUŞ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.