Rusya ve İspanya Devrimlerinde Anarşistlerin Rolü

  Özet 20. yüzyıl pek çok açıdan devrimlerin yüzyılı olmuştur. Bunlardan ikisi Rusya’da Bolşevik Devrimi ve İspanya Devrimi’dir. Rusya Devrimi başarılı olmuşken -bakılan perspektife göre değişken...

Suriyeli Sığınmacılara Yönelik STK’ların Faaliyetleri

  SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK STK'LARIN FAALİYETLERİ: TÜRKİYE VE ALMANYA KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ   Özet 2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaş, 5 milyondan fazla insanı zorla yerinden ederek başta...

Toplumsal Ekolojinin Ahlaki İlkelerinin Kropotkin’deki Kökleri

    TOPLUMSAL EKOLOJİNİN AHLAKİ İLKELERİNİN KROPOTKİN’DEKİ KÖKLERİ: KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA   Özet Dünyadaki ekolojik kriz artık görmezden gelinemez bir hale gelmiştir ve dünya üzerinde bıraktığı zarar telafi edilemeyecek boyutlara...

Sivil Toplum Örgütlerinin Uluslararası Hukuktaki Yeri

  Özet Küreselleşen dünyada, sivil toplum kuruluşlarının her geçen gün rolü değişiklik göstermekte ve artmaktadır.  Değişen bu düzene oldukça kolay uyum sağlayan sivil toplum kuruluşları, devletleri...

Anarşizm ve Müzik

Özet Bu makalede anarşizm ile özgürlükçü fikirlerin müzikle olan ilişkisini inceleyeceğiz. Anarşizm, tanımı gereği özgürlüğü, tahakkümün reddini, politik otoritenin yokluğunu ifade eder. Bir ideoloji...

Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Bir Kadın Örgütlenmesi Örneği: Bacıyân-ı Rum

Özet Bacıyân-ı Rum, yani Anadolu Bacıları, Selçuklu Hükümdarlığı döneminde Ahilik teşkilatı içerisinde yapılanmış, Anadolu’da göçmen Türkmen hanımların oluşturduğu bir kadın örgütüdür ve örgütün kurucu lideri...

The Impact Of Civil Society On The Democratic Processes

  THE IMPACT OF CIVIL SOCIETY ON THE DEMOCRATIC PROCESSES: THE EXAMPLE OF EUROPEAN UNION AND TURKEY Abstract The aim of this article is to...

Avrupa Birliği Göç Politikalarının Değişimi

  Özet Avrupa Birliği göç politikaları, kuruluşundan itibaren dönemin politik olaylarına ve kendi dinamiğine göre değişiklikler göstermiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası hayatını kaybetmiş binlerce Avrupa genci...

Türk Dış Politikasında Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum İşbirliği: TİKA Örneği

Özet Küreselleşmesinin etkisiyle birlikte devlet dışı aktörlerin uluslararası ilişkiler alanında etkinlikleri artmıştır. Böylece devletlerin ve devlet dışı aktörlerin işbirliği yapması kaçınılmaz hale gelmiştir. Devlet kurumlarıyla...

How EU Member Countries Differ in Terms of Their Integration Policies?

  How European Union Member Countries Differ in Terms of Their Integration Policies? A Comparison of the Spain and France Cases   Abstract  International immigrants are on top...