Türkiye’nin Orta Asya Politikası

Orta Asya içinde Türk topluluklarının bulunduğu, kuzey-güney istikametinde Sibirya’dan Hint alt kıtasını ayıran Himalayalar’a kadar olan bölgeyi, doğu-batı istikametinde de Ural Hazar hattından Moğolistan...

Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Yeni Konsept Arayışı ve Kosava Müdahalesi

  GİRİŞ  1980’lerin sonun da doğu Avrupa’da komünist rejimlerin çözülmeye başlaması ve Sovyetler Birliği’nin (SB) dağılması Balkanlarda etnik çatışmalara ve güvenlik sorunlarına neden...

Özelleştirme Kavramı ve Türkiye’de Özelleştirme

Özelleştirme; Mal ve hizmet üreten birimlerin mülkiyetinin ve yönetiminin, kamu sektöründen özel sektöre devredilmesidir. Özeleştirmenin başlıca amaçları; ekonomideki verimliliği arttırmak, serbest piyasa...

Efsanelerle Gerçekler Arasında: İzmir Solun Kalesi mi?

Normal süresi 2014 yılının Mart ayı olan yerel seçimler, büyük bir olasılıkla iktidarın teklifi ve muhalefetin de desteğiyle 2013 sonlarına çekilecek gibi gözüküyor. Yaklaşan...