Zorunlu Göç ve Ahlak

  Zorunlu Göç ve Ahlak-Göçün Ahlak Gelişimi Üzerine Etkileri, Hatice Ekici, 2019, Nobel Akademik Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 196   Göç olgusu, insanlığın ilk zamanlarından beri hayatımızda olup...

Toplumsal Ekoloji ve Komünalizm

    Toplumsal Ekoloji ve Komünalizm, Murray Bookchin, 2014, Sümer Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 128 TOPLUMSAL EKOLOJİ NEDİR? “İnsanlık kendi kendisini yaratmaktadır; genetik yapısıyla hayatta kalmaya programlanmamıştır.” Gordon Childe Bookchin...

Evrimin Bir Faktörü: Karşılıklı Yardımlaşma (1902)

  Evrimin Bir Faktörü: Karşılıklı Yardımlaşma, Pyotr Alekseyeviç Kropotkin, 2001, Kaos Yayınları, Sayfa Sayısı: 312 “Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın öyle boyutlarda uygulandığını gördüm ki bunun yaşamın...

Kapımızdaki Yabancılar

Kapımızdaki Yabancılar, Zygmunt Bauman, 2016, Ayrıntı Yayınları, 2. Basım, Sayfa Sayısı: 93 Zygmunt Bauman, Kapımızdaki Yabancılar kitabında şu sıralar özellikle Avrupa’da, göçmen kriziyle bağlantılı...

Mübadele Çocukları

  Mübadele Çocukları, Renée Hirschon, 2000, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Sayfa Sayısı: 235 Mübadele Çocukları, özgün adıyla Heirs of the Greek Catastrophe, The Social Life of...

Latin Amerika Yol Ayrımında

Latin Amerika Yol Ayrımında, Roberto Regalado, 2010, Akademi Yayın, Sayfa Sayısı:256 Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi üyelerinden Roberto Regalado’nun yazmış olduğu bu kitap, Latin Amerika’da...

Travmaların Gölgesinde Politik Psikoloji

  Kitap Bölümü: Toplumsal Travma ve Posttravmatik Gelişme Perspektifinden Balkan Savaşı ve Türk Milliyetçiliğinin Kitleselleşmesi Bu çalışmada, Deniz Ülke Arıboğan’ın editörlüğünü üstlendiği “Travmaların Gölgesinde...

Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf

          Standing, G. (2014). Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf (The Precariat: The New Dangerous Class). İstanbul: İletişim. ‌“Prekarya fikrinin teorik ve ampirik açıdan eksiklikleri var...

Sivil Toplum ve Demokrasi

  Bu kitap analizinde "Sivil Toplum ve Demokrasi" adlı kitabın Doç. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun tarafından yazılan  “Birleştirici Demokrasi Devlet-Sivil Toplum İlişkisinin Yeniden...

Tedirginlik Çağı: Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine

Evren Balta. (2019). Tedirginlik Çağı: Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları. 1. Baskı. 254 sayfa, ISBN-13: 978-975-05-2729-6   Tedirginlik Çağı, içinden...