Şarkiyatçılık: Oryantalizm

Kitabın; Adı: Şarkiyatçılık (Oryantalizm): Batının Şark Anlayışları Yazarı: Edward W. Said Yayınevi: Metis Yayınları Basım Tarihi: 2016 Türü: Araştırma Sayfa: 416 İşlenen Konu: Batı medeniyetinin tarihsel, kültürel, sosyolojik süreçler içinde Doğu medeniyetini nerede ve nasıl şekilde konumlandırdığı,...

Haydut Devlet

Başlangıç olarak eğer bir tanım vermek gerekirse; Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin haydut devlet tanımlaması örnek olarak gösterilebilir. Tanım şöyledir ki; " kendi halklarına merhametsizce...

Ekonomik Dışa Bağımlılık, Dinamikleri ve Türkiye

Yaygın görüşe göre, İngiltere’nin yerküre üzerine tam anlamıyla hâkim olarak “üzerinde Güneş batmayan imparatorluk” olarak ilan edildiği 18. ve 19. yüzyıldan beri, söz...

Ulusal ve Uluslararası Arenada Kadının Siyasi Statüsü

Ulusal ve Uluslararası Arenada Kadının Siyasi Statüsü Kadınların insan olarak sayılmadığı kanunu değiştiren Kanada'nın ilk kadın yargıcı Emily Murphy, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi'ni Birleşmiş Milletler...

MERCOSUR: Latin Amerika İçin Bir AB Modeli

   Birbirine yakın ülkelerin arasında doğal olarak gelişen durum bölgeselleşme ve onun sonucunda ortaya çıkan örgütlere verilebilecek en güzel örneklerden biri de MERCOSUR’ dur. ...

Diaspora

Diaspora (kopuntu), bir kavmin ulus veya inanç mensuplarının çok uzun bir zamandan beri yaşadıkları ana yurtlarından koparak başka yerlerde azınlık olarak yaşamalarıdır. Kavram hem...