Sermaye Kontrolü

Küreselleşme süreci ile birlikte son yıllardaki finans piyasalarının etkinliği de hız kazanarak artmıştır. Bu artış süreci ile birlikte ödemeler dengesi bilançosuna göre, son yıllarda...

Üçüncü Dünya Ülkeleri

Farklı anlamlarda kullanılan bu kavramın yaygın kullanılışı, sanayi ülkeleriyle sosyalist ülkelerin dışında kalanlar içindir. 1950’lerin sonunda çıkan bu kavram, iki kutuplu dünyanın bir sonucudur. ...

Soykırım (Genocide)

Soykırım; ırk, milliyet, etnik ve din farklılıkları nedeniyle insan gruplarının yok edilmesidir. Günümüzde en çok tepki gören suçlardan biri olan soykırımın uluslararası platformda şiddetle...

2000’li Yıllarda Kuzey Kore ve Rusya İlişkileri

2000’li Yıllarda  Kuzey Kore ve Rusya İlişkilerine Bir Bakış Kısaca Kuzey Kore Rejimi Günümüzde Kuzey Kore, 1980’li yıllardan beri egemen olan “Juche” düşüncesiyle yönetilmeye devam etmektedir....

Gümrük Birliği, AB müzakere süreci ve Türkiye

Son yüzyılda Türkiye'nin birçok birlik ve uluslararası toplulukta yer edindiğini görüyoruz. Kimisinde üye devlet statüsünü taşırken bazılarında ise kurucu üye ülkeler arasındadır. Hem...

Liberalizm

  Anlamı “özgür” olan ve Latince “liber” kelimesinden gelen “liberal” terimi, aslen özgürlük felsefesine işaret etmektedir. “Liberalizm ise belli bir amaç ve idealleri olan bir...