Tarife Dışı Engeller (Non-Tariff Barrier)

Tarife, ithalat üzerinde uygulanan bir vergidir. Tarife bir vergi olduğuna göre, fiyat mekanizması yoluyla işlemektedir. Dış ticaret kısıtlamaları, ‘’Tarife Dışı Engeller (TDE)’’ yoluyla gerçekleşir....

Kuzey-Güney Ayrımı

Bu makalede Kuzey-Güney ayrımı kavramı, akademik gelişimi ile beraber ele alınacaktır. Kuzey-Güney ayrımı, sosyo-ekonomik ve politik bir çerçevede ele alınabilecek bir kavramdır. Aynı zamanda...

Geçmişten Günümüze Nükleer Silahlanma Sorunu

Geçmişten Günümüze Çözüm Önerileri ve Gelişmeleri ile Nükleer Silahlanma Sorunu  Nükleer silah kullanımı fikri 1930’lu yıllara dayanmaktadır. Madde atomlarının parçalanması ya da atomların birleştirilmesi ile...

Afrika’da Bir Osmanlı Bakiyesi: Agadez

Osmanlı bakiyesi deyince aklımıza hep Ortadoğu ve Balkanlar gelir. Halbuki Osmanlı çok geniş topraklara hükmetmiş ve uzun yıllar boyunca İslam Dünyası’nın siyasal önderi olarak...

İrrasyonel İnsan 1: Ekonomi

Aristotales’ten özür dileyerek insanın rasyonel bir hayvan olmadığını ekonomik sistemde göstermek amacıyla bu yazıyı kaleme alıyorum. Her ne kadar bu düşünce artık ezberlenmekten...

Füze Savunması Üzerine 20 Soru ve 5 Seçenek

 Füze savunması meselesinde sağlıklı bir karar almadan önce cevaplanması ve netleşmesi gereken gereken bir dizi önemli soru ve belirsizlik vardır. Tarihi en azından Reagan dönemine...

John Locke

17. yy önemli düşünürlerinden biri olan John Locke 26 Ağustos 1632’de Wrigton’da doğmuş ve 28 Ekim 1704’te Oatesta ölmüştür. Püritan bir hukukçunun oğludur. Önce...

11 Eylül 2001 Saldırılarının Uluslararası Sisteme Etkileri

11 Eylül 2001 Saldırıları Öncesi Uluslararası Sistem Soğuk Savaş dönemi boyunca uluslararası sistemde Doğu ve Batı Bloğu olarak iki kutuplu sistem var olmuştur. Doğu Bloğunun...