11 Eylül 2001 Saldırılarının Uluslararası Sisteme Etkileri

11 Eylül 2001 Saldırıları Öncesi Uluslararası Sistem Soğuk Savaş dönemi boyunca uluslararası sistemde Doğu ve Batı Bloğu olarak iki kutuplu sistem var olmuştur. Doğu Bloğunun...

İrrasyonel İnsan 1: Ekonomi

Aristotales’ten özür dileyerek insanın rasyonel bir hayvan olmadığını ekonomik sistemde göstermek amacıyla bu yazıyı kaleme alıyorum. Her ne kadar bu düşünce artık ezberlenmekten...

G20 ve Türkiye’nin Dönem Başkanlığı

3-4 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen G20 Cannes Liderler Zirvesi sonunda yayımlanan Deklarasyon çerçevesinde, Türkiye G20 Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle resmen...

Koruma Sorumluluğu Doktrini ve Değişen Egemenlik Anlayışı

 Koruma sorumluluğu, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi'nde kabul edilen, soykırım, savaş suçları, etnik temizlik gibi insanlık suçlarını önlemeyi amaçlayan bir taahhüttür. Uluslararası hukuktaki ...