Bağımlılık Teorisi

Bağımlılık Teorisi 1960’larda Latin Amerika’da ortaya çıkmıştır.  Doğu ülkelerinin geri kalmışlığını, bu ülkelerin batılı ülkelerin geçirdiği tarihsel aşamalardan geçmemesi nedeniyle ve bilimsel-teknolojik gelişmelerden yoksun...

Devletler Arası İlişkilerin Gelişimi ve Diplomasi Tarihi

ÖZET         Uluslararası ilişkilerin gelişimi sürecinde diplomasinin ve çatışmaların devletler arasında çok uzun süredir devam ettiğini görmekteyiz.  Diplomasi uluslararası ilişkilerin barışçıl yollarla...

İnşacılık

İnşacı yaklaşım ya da inşacılık, genel anlamda; sosyoloji ve psikolojide belli toplumsal bağlamlar altında toplumsal fenomenlerin nasıl oluştuğuyla ilgilenen bir bilgi teorisidir. Bu yaklaşımı...

Roma Antlaşması (1957)

Roma Antlaşması, 25 Mart 1957 tarihinde Fransa, Batı Almanya, İtalya, Benelüks ülkeleri Belçika, Hollanda ve Lüksemburg başbakanları ve dışişleri bakanları arasında Roma'da imzalanan ve...

Eleştirel Teori (Critical Theory)

Eleştirel Teori, Uluslararası İlişkiler disiplinine ilişkin temel teorik akımlardan birisidir. Özellikle Frankfurt Ekolü ve Gramsci tarafından temelleri atılan eleştirel teori, sosyal kurum ve ilişkileri...

İşlevselcilik (Functionalism)

İşlevselcilik, Sosyal Bilimlerde özellikle Sosyoloji ve Sosyokültürel Antropoloji disiplinlerinde esas olarak enderinde bireysel biyolojik gereksinimleri yerine getirme temelinde ortak çareler arayarak tesis edilmiş olan...

Bağımsız Devletler Topluluğu-BDT (Commonwealth Of Independent States-CIS)

Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluşu, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği(SSCB)’nin dağılmak üzere olduğu döneme denk gelmektedir. Zaten topluluğun kuruluş amacı eskiden Sovyetler Birliği yönetimi altında bulunan ülkelerin...