Tanıma (Recognition)

Tanıma (recognition), bir uluslararası hukuk kişisinin kendi dışında oluşan belli bir olayı (yeni bir devletin doğması gibi), bir durumu (bir devletin sürekli tarafsızlık statüsü...

Genel ve Bölgesel Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk, devletlerin birlikte yerine getirme zorunluluğu hissettiği; uluslararası kuruluş ve örgütlerin oluşturulmasını ve onların kendi aralarında, devletlerle ve şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen kurallar...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Temel kuruluş amacı dünya barış ve güvenliğini korumak olan Birleşmiş Milletler’in, bu amaca hizmet eden en önemli ve yetkili organı olan Güvenlik Konseyidir. BM’yi...

İnsancıl Hukuk

Uluslararası İnsani Hukuk Uluslararası İnsancıl Hukuk, Uluslararası Kamu Hukuku'nun büyük bir bölümüdür. Silahlı çatışma zamanlarda ‘savaşa’ taraf veya ‘ taraf olmayanları’ korumaya, kullanılan savaş yöntem...

Birleşmiş Milletler (BM)

Birleşmiş Milletler ifadesi ilk kez ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından ortaya atıldı ve ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında 26 ülkenin, Mihver Güçlerine...

Kuzey-Güney Ayrımı

Bu makalede Kuzey-Güney ayrımı kavramı, akademik gelişimi ile beraber ele alınacaktır. Kuzey-Güney ayrımı, sosyo-ekonomik ve politik bir çerçevede ele alınabilecek bir kavramdır. Aynı zamanda...

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Found-IMF)

Uluslararası para fonu (IMF), global parasal işbirliğini geliştirmek, mali istikrar oluşturmak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve dünya çapında...