Mutlak Kazanç

Mutlak kazanç ve göreli kazanç, neoliberaller ve neorealistler arasındaki farklılığı görmemizi sağlayan iki kavramdır. Bu kavramların çıkmasında anarşi büyük rol oynamaktadır. Bu iki...

Önleyici Diplomasi

Önleyici diplomasi, Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi tarafından “önleyici diplomasi” yoluyla barış ve güvenliği sağlamak ve Birleşmiş Milletler ile daha çok işbirliği halinde çalışmak amacıyla...

Dünya Bankası / Uluslararası İmar Ve Kalkınma Bankası

II.Dünya Savaşı sonrası, savaştan zarar görmüş Avrupa’nın yeniden yapılandırılması ve üretimin başlayabilmesi için uluslararası sermayeye ihtiyaç duyuluyordu. İhtiyaç duyulan sermayenin sağlanması, uluslararası nitelikte bir...

Tarife Dışı Engeller (Non-Tariff Barrier)

Tarife, ithalat üzerinde uygulanan bir vergidir. Tarife bir vergi olduğuna göre, fiyat mekanizması yoluyla işlemektedir. Dış ticaret kısıtlamaları, ‘’Tarife Dışı Engeller (TDE)’’ yoluyla gerçekleşir....

Henry Kissenger

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Amerikan dış politikasının en etkili figürlerinden Henry Kissenger, ulusal güvenlik danışmanlığı yaptığı dönemde Vietnam sorununu çözüme götürmede oynadığı rollerle...

Uluslararası İlişkilerde Düzen

Siyasi bir ilke olarak düzen, dengeli ve öngörülebilir ve hepsinden önemlisi kişisel güvenliği emniyet altına alan davranış biçimlerini ifade eder. Evrensel bir değer taşısa...

Immanuel Kant’ın Etik Felsefesi Kısa Bir Bakış

Immanuel Kant 1724-1804 yılları arasında Könisberg’de yaşayan Aydınlanma Çağı filozoflarından Immanuel Kant bilim ve felsefe dünyasında eleştirel felsefenin ilk temsilcilerinden kabul edilir. İlk çalışmaları fizik...