TUİÇ AKADEMİ

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği Yayınıdır

Çar04232014

Last update10:17:44 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Türk Dış Politikası

21. Yüzyıl’da Türkiye Diplomasisi

  • PDF

Zaman ve mekân kavramlarına bağlı olarak canlı ve cansız her şey değişim içerisindedir. Geçirilen her saniye doğada bulunan farklı yapıları etkiler. Bu değişim bazen somut anlamda olduğu gibi bazen de soyut anlamda gerçekleşir.

Gerilim İki Ülkeye de Büyük Zararlar Veriyor

  • PDF

Irak Başbakanı Maliki’nin ofisinin Siyasi İşler Danışmanı Sündüs El Bdari, ülkesiyle Türkiye arasındaki gerilimin asıl nedeninin Kürt Yönetimi ile Türkiye arasındaki ticari ve enerji anlaşmaları olduğunu söyledi.

Sündüs el Bdari ve Nuh Yılmaz

Türkiye’nin, Bölgesel Güç Olma İmtihanı

  • PDF

Bölgesel Güç Kavramı

Uluslararası ilişkilerde bölgesel güç, belli bir coğrafya bölgesinde gücü olan devlettir. Bir bölgesel gücü tanımlayan birbirinden çok az farklı tanımlar vardır: Politik Araştırmalar için Avrupa Ortaklık Komisyonu'na göre bölgesel bir güç, "coğrafik olarak tanımlanmış olan bir bölgeye ait olan, bu bölgeyi ekonomik ve askeri açıdan etkileyen, bölgede hegemonya işlevi görebilecek güce ve güç kaynaklarının kullanımına istekli olacak şekilde dünya ölçeğinde belli bir etkiye sahip olmalı ve komşuları tarafından bölgesel lider olarak tanınmış ve hatta kabullenilmiş bir ülke olmalıdır.1

Türkiye’nin, Bölgesel Güç Olma İmtihanı

  • PDF

Bölgesel Güç Kavramı

Uluslararası ilişkilerde bölgesel güç, belli bir coğrafya bölgesinde gücü olan devlettir. Bölgesel gücün ne anlama geldiğiyle ilgili birbirinden çok farklı olmayan tanımlar vardır. Politik Araştırmalar için Avrupa Ortaklık Komisyonu'na göre bölgesel bir güç, "coğrafik olarak tanımlanmış olan bir bölgeye ait olan, bu bölgeyi ekonomik ve askeri açıdan etkileyen, bölgede hegemonya işlevi görebilecek güce ve güç kaynaklarının kullanımına istekli olacak şekilde dünya ölçeğinde belli bir etkiye sahip olmalı ve komşuları tarafından bölgesel lider olarak tanınmış ve hatta kabullenilmiş bir ülke olmalıdır.1

Türkiye Arakan’da ne yapıyor niye yapıyor?

  • PDF

Son zamanlarda Türkiye gündemine giren Arakan Müslümanları yeni bir tartışmaya da yol açtı. Neden Türkiye Arakan Müslümanlarına ilgi gösteriyor? Neden Arakan Müslümanları halen yaşadıkları zulme konu oluyor? Bu tartışmalar bir yanıyla Türkiye gündeminin ne kadar genişlediğini gösterirken, bir yanıyla da artık öncelik tartışmasının nasıl şekil değiştirdiğini gösterdi. Arakanlı Müslümanlar konusunda maalesef pek fazla kaynak bulunmuyor. Yakın zamanda İHH’nın yayınladığı rapor dışında geniş ve detaylı metinler bulmak da pek mümkün değil. Bu nedenle kısaca Arakan’daki meselenin mahiyetine bakmak gerekir. Sorun nasıl bu hale geldi? Sorunun daha önce aynı bölgede yaşanan sorunlardan farkı nedir?

Sıfır Sorun Değil, Sırf Sorun!

  • PDF

Önce Komşularla Sıfır Sorun Politikası’ nedir, ne değildir? Bunu açıklayarak başlayalım. Sıfır Sorun politikası Türkiye’nin ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ temel dış politikasından esinlenerek Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından komşularla daha çok entegrasyonu sağlamak için ortaya atılmış bir dış politikadır. Türk dış politikası, bugün dünya düzeninde önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde ve belki de bu gelişmelerin en yoğun şekilde meydana geldiği bir coğrafyanın merkezinde yürütülmektedir. Bu süreçte işbirlikçi görüşler ülkelerin dış politikasına hakim olmuştur. Komşu ülkelerden birçoğunun nadir ortak paydalarından biri, Türkiye’ye duydukları güvendir. Keza Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve demokrasi alanında kaydettiği mesafe de dış ilişkilerdeki hareket sahasını ve etki gücünü artırmıştır.

Türk Analizinde Trolleşme Temayülü

  • PDF

Türkiye’de son yıllarda ortaya çıkan iki yeni düşünme ve konuşma formu siyasetin doğasını da etkilemeye başladı. Türkiye’nin, dış siyasetinde bölgesel ve hatta küresel bir açılıma gitmesi, iç siyasette ise son on yılda tüm güç dengelerinin değişimi, siyasetin nasıl ve niçinini yeniden anlama ve yeni dengelere göre atılacak adımların maliyetini hesaplama zaruretini beraberinde getirdi. Bu talebin yarattığı açığı kapatma çabası siyasi analize dönük yoğun bir talebe yol açtı. Öte yandan buna paralel olarak sosyal medyanın yaygınlaşması ise düşünme ve refleks kalıplarını değiştirdi. Bir zamanlar MIRC, Messenger gibi sohbet programlarını, kişisel iletişim ve ağ sayfası facebook izledi. Bu mecrada son durak olan twitter ise artık kendi sınırlarını da aşarak siyasetin de dilini etkilemeye başladı. Twitter’ın anti-kahramanı olarak ortaya çıkan troller ise sınırlarını aşarak siyasi analiz biçimlerini de etkilemeye başladı. Bu yazı Türk siyasetinde analistler-twitter buluşması ile ortaya çıkan ve ANALİZ’e karşı TROLİZ’i ortaya çıkaran bu ilişki üzerine düşünmektir. Bu nedenle bir tartışmayı bitirmek değil, tartışma başlatma amaçlıdır.