Makedonya’da Kamuda Türklerin Temsil Oranı %1.61’e Düştü

0
67

 Bilişim Toplumu ve Kamu Bakanı Marta Arsovska Tomovska, bugün düzenlediği basın toplantısıyla 2016 yılına ilişkin kamu sektörü çalışanları verilerini açıkladı.

 Rapora göre 2015’te 1,793 olan Türk devlet memuru sayısı 2016’da 12 kişi azalarak 1,781’e düştü. Makedonlar hariç, diğer azınlıklar arasında sadece Türklerin sayısı düşerken kamuda temsil oranı %1,61 olarak açıklandı.

 Devlet kurumları arasında Türklerin temsil oranının %9,54’le en çok Başbakanlıkta olduğu görülüyor. Anayasa Mahkemesi ve Savcılar Konseyinde ise Türklerin temsil oranı sıfır olarak kayda geçti. Diğer daha önemli devlet kurumlarına bakacak olursak, Makedonya meclisinde çalışanların %1,06’sı, Bakanlıklarda %1,8’i, Savcılıkların %1,53’ü ve mahkemelerde çalışanların %1,34’ü Türklerden oluşuyor. Makedonların %0,69’unu oluşturduğunu ve diğer toplulukların kamuda temsil oranını karşılamak için kurulan Ohri Çerçeve Anlaşmasını Uygulama Sekreterliğinde bile hakça temsil sağlanmadı. Bu sekretaryada çalışanların sadece %2,47’si Türklerden oluşuyor.

 Beldiye bazında bakıldığında Türk Belediyeleri Plasnitsa’da Türklerin temsil oranı %86,67, Merkez Jupa’da ise %81,25 olarak görülüyor. 81 belediyeden 60’ın hiçbir Türk çalışmıyor. Dolneni Belediyesinde Türklerin temsil oranı %14,29, Debre’de %8,2, Vrapçişte’de %4,55, Gostivar’da %5,04, Resne’de %6,52, Çayır’da %4,21 Konçe ile Mavrova ve Rostuşe Belediyelerinde ise %11,11. Kamu sektöründe çalışan Türklerin %62,04’ü erkek, %37,96’sı ise kadınlardan oluşuyor. Kamuda çalışan Türklerin ortalama yaşı ise 42,71.

 Türklerin eğitim durumlarına bakıldığında ise kamuda çalışan 1,781 Türk’ten 848’ü (%47,61) üniversite mezunu, 20’si yüksek lisans, 13’ü ise doktorasını tamamlamış. 473’ü lise, 251’i ise ilkokul mezunu.

 Türk Hareket Partisi Milletvekili Enes İbrahimbu konu hakkında ”Ortak Makedonya İçin” mücadele ettiklerini iddia eden Vmro-Dpmne ve ortakları, Bilişim Toplumu ve Kamu Çalışanları Bakanlığı’nın raporundan çıkan rakamların sadece kendi çıkarları için mücadele ettiklerini ortaya koymaktadır.  Vmro-Dpmne ve ortakları gerçek anlamda ‘‘Ortak Makedonya’’ için mücadele etmiş olsaydılar rakamlar başka çıkabilir, Türklerin kamuda temsili daha fazla olabilirdi” açıklamalarında bulundu.

Miray Sıçramaz – BALKAM Stajyer

Editör – Ayşe Enise Muş

Kaynak:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.