“Medeniyetler İttifakı Yol Ayrımında mı? Avrupa’da Yükselen Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık ve İslamofobi “ Sempozyumu

0
51

SDE’de 16 Şubat 2012 Perşembe günü saat 10.00’da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın katılımıyla, “Medeniyetler İttifakı Yol Ayrımında mı? Avrupa’da Yükselen Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık ve İslamofobi” Sempozyumu gerçekleştirilecektir…

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte uluslararası sistemde meydana gelen değişimler, “Tarihin Sonu” ve “Medeniyetler Çatışması” gibi yeni yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşımların yanı sıra ortaya çıkan Medeniyetler İttifakı projesiyle toplumsal çatışma odaklı bakış açılarından toplumsal barışın ve refahın geliştirilmesine yönelik bir perspektife geçilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’nin öncü rol üstlendiği bu projenin temel amaçları çeşitliliğin tanınması, kültürler arası etkileşimin artırılması, dinsel hoşgörünün benimsenmesi ve toplumlar arası diyaloğun geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede toplumsal barışın aracı olarak siyasetin yeniden düşünülmesi önem taşımaktadır. 

11 Eylül sonrasında tırmanışa geçen çatışmacı yaklaşımlar Avrupa’yı derinden etkilemiştir. Avrupa’daki aşırılıkçı ve radikal eğilimlerin artmasıyla ortaya çıkan içe kapanmacı yaklaşımlar toplumsal seviyede İslam korkusu, göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gibi unsurlar üzerinden ortaya çıkmıştır. Bu ortamda nefret ve korku temelli bir bakış açısıyla şekillenen “öteki” tanımı bir tehdit ve şiddet ifadesi haline gelmiştir. Evrensel değerlere bağlı demokratik sistemler açısından önemli bir soruna işaret eden bu durum, Avrupa projesinin ötekiler üzerinden sınandığı bir döneme karşılık gelmektedir.

Yukarıda sözü edilen gündemin tartışılması amacıyla SDE tarafından ekte programı yer alan “Medeniyetler İttifakı Yol Ayrımında mı? Avrupa’da Yükselen Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve İslamofobi Sempozyumu” düzenlenecektir. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay’ın teşrifleriyle onurlandıracağı toplantıya katılımınızı bekliyoruz.

 

Prof. Dr. Yasin Aktay

SDE Başkanı

 

“Medeniyetler İttifakı Yol Ayrımında mı? Avrupa’da Yükselen Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık ve İslamofobi “ adlı sempozyumun programı ve davetiyesi için tıklayınız…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.