Muhalefetin Standart İrtifası ve Yol Açtığı Çelişkiler

0
66

Standart değer ve yargılarda milyonlarca mahsul ile telaki etmek ihtisasa müsait pozisyonlarda aşılması başarı kriteri sayılabilecek derecede menfi ve yaygın bir engeldir. Buna göre açıklama, anlama ve tespit süreçlerine veri sunacak inceleme sahalarında hissiyat ya da normlara değil izlemeye uygun stratejilerin inikas bulduğu gelişmelere öncelik verilmelidir.

Muhalefetin kişisel düzeyde en basit müşevviki, tespit etme yeteneğine ithaf edilen itibar dışında hiçbir objektif dayanağı olmayan eleştiri algısının vaad ettiği popüler değerlerdir. Bu değerlerin popülerliği zannedilebileceği gibi motivasyon sağladığı eleştirilerin yoğunluğundan ya da sıklığından değil tamamen farklı bir kaynaktan, kitlesel sosyal eğitim içeriğinin amacına uygun olacak şekilde standartlaştırılmış yargılardan iştikak etmektedir. Milyonları muhatap alan popüler gündemin olası sorulara sunduğu hazır cevapların tektipleştirici özelliği, muhalefetin argümanlarını şekillendirmekte tekellik temin etmiştir. Eleştirinin vaad ettiği tatmin olma durumunun psikolojik etkisi, bu sürecin temel bileşenini teşkil eden hazır cevapların çaba ya da yetenek gerektirmemesi karşısında gücünü muhafaza ederken, entelektüel terakkinin müessis şartlarının ihmali dikkatten kaçmaktadır. Uluslararası ilişkilerde entelektüel terakkinin önemli bir kriteri olan izleme yeteneğini geliştirmeyi bir yükümlülük haline getiren konumların mukimleri, kazandırılmış standartlara dayalı önyargıların kurduğu analiz modellerinin geçerliliğini sorgulamadıkça bütün etkilerinden birinci derecede sorumlu olduğu bu ihmalin mağduru olmaktan kurtulamayacaktır.

Normatif yargılar ve hissi değerlere dayanan yaklaşımlara, ampirik düzeyde bir anlama çabasının yöntemini belirleyecek kadar ön sıralarda yer veren bir mütehassısın bu yüzleşmeyi aşma şansı, bu konuda geliştirilecek kapsamlı bir genellemenin haklılığını aşacak seviyeye ulaşamayacaktır. Bu şansı artıracak başlama noktasının doğruluğu, milyonlarla paylaşılan modelin de bir çalışmanın ve özellikle bir başka mütehassısın eseri olduğunu fark ettirme potansiyeli ile doğru orantılı olacaktır. Bu durumda muhalefet ve muhalefetin en basit düzeydeki müşevviki olan kişisel tatmin iktidar ya da izlenen aktörü değil eleştiriye dayanak teşkil eden müesses modeli hedef alacaktır.

Bahsedilen muhalefet çelişkisindeki mütehassısa etik dokunulmazlık kazandıran yanılgı, sorunun sorgulama sürecini başlatabilme yeteneğinde değil, sorgulamaya muhatap olacak olgunun seçimi konusunda tahakkuk ettiğinin anlaşılamamasıdır. Muhalefetin mürtefiliğine meşruiyet kazandıran bu durumun yanılgı olduğu anlaşıldığında muhalefetin vaad edeceği değerler gerektirdiği cesarete ya da muhalefetin muhatabı olan olguya değil, arka planında ki modele göre hesaplanacak, bu durumun getireceği yeni ihtimaller bir aktörün normatif yargılara dayanan tenkidinin algılanma şekline çeşitlilik kazandıracaktır.

Cavit Emre Aytekin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.