DERGİ

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi – TUİÇ Akademi Dergisi

Amaç:

TUIC Akademi Dergisi uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmelere bilimsel ve eleştirel bir perspektiften bakmayı amaçlamaktadır. TUIC Akademi Dergisi, uluslararası ilişkileri disiplinler arası bir çalışma alanı olarak görür ve alt dalları olarak uluslararası politika, göç, uluslararası ekonomi, uluslararası hukuk, insan hakları ve güvenlik meselelerini tematik alanları olarak tespit etmiştir.

TUIC Akademi Dergisi lisansüstü öğrencilerle akademisyenlerin çalışmalarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefler. Bu bakımdan dergi aynı zamanda sürekli eğitime yönelik de bir misyon üstlenmektedir. TUIC Akademi Dergisi öğrenme ve gelişmenin akademik hayatın her aşamasında devam etmesi gerektiğini temel alarak literatüre dinamik bir katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Kapsam:

TUIC Akademi Dergisi Uluslararası İlişkiler Derneği tarafından çıkartılan uluslararası hakemli bir dergidir. Dernek derginin ilk ve ikinci sayılarını 2012’de basmış ve dergi günümüzde sanal ortama aktarılmıştır. Dergideki çalışmaların uluslararası gündemi meşgul eden meseleleri tartışması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede özellikle uluslararası politika, ekonomi, hukuk, küresel enerji ve güvenlik politikaları alanındaki çalışmalar ile uluslararası ilişkiler disiplinine ilişkin teorik tartışmalar derginin öncelikli inceleme konularını oluşturmaktadır.

TUIC Akademi Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı yayınlar. Her sayıda güncel tartışmaların farklı boyutlarına yer vermek amaçlanmaktadır. Dergi, coğrafi sınırlar ve ayrımları arka plana alarak evrensel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede TUIC Akademi Dergisi ulusal ve çok uluslu kurumlar, örgütler, vakıflar ile işbirliği yapmak, akademisyenlerin alandaki bilgilerini sivil toplum kuruluşlarının ve bürokratların katkıları ile pekiştirmeyi ilke edinmiştir.

Yazım Kuralları:

 • Atıflar metin içerisinde APA yöntemi esas alınarak yapılmalıdır. Açıklama notları sayfa altında dipnot şeklinde ve 10 punto olarak ifade edilmelidir. APA yöntemi ile atıf vermeye ilişkin birkaç örnek aşağıda verilmiştir. Ayrıca ayrıntılı olarak bu yönteme apastyle.org adresinden ulaşılabilir. Atıflar noktalama işaretinden önce verilmelidir.
 • Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Marin, 2016: 8- 9).
 • İki yazarlı yayınlarda atıf: (Idemudia ve Boehnke, 2020: 34- 41).
 • Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Kirişçi vd., 2020: 16).
 • Birden fazla kaynağa atıf: (Mülteciler Derneği, 2020; Arslantürk ve Tunç, 2018: 163- 165).
 • Kaynağın tamamı için atıf: (Erdoğan, 2020).
 • Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (Göç İdaresi, 2020).
 • İnternet sitelerinden yazarı belli çalışmalara atıf için makale veya kitaba atıf vermede izlenen yöntem izlenebilir. İnternet kaynaklarında tarih bulunmaması durumunda erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. İnternetten sitesinde çalışmayı hazırlayanın adı belirtilmemişse internet sitesinin kurumu ve erişim yılı verilerek atıf yapılır.
 • Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Vanstreels, 2016).
 • Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (Göç İdaresi, 2020).
 • Bir yazarın veya kurumun aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir.
 • (European Commission, 2016 b), (European Commission, 2016 c).
 • Kaynakça, metin içinde atıf yapılan kaynakların tamamını içermelidir. Dergi ve kitap isimleri italik olmalıdır. Kaynakça, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazara ait birden fazla esere atıfta bulunulmuşsa yazarın eserleri, en yakın tarihli olandan en eski tarihli olana doğru kronolojik olarak sıralanmalıdır. Süreli yayınlar ve derleme/ editörlü kitaplardaki makaleler için sayfa numaraları belirtilmelidir.
 • Kitaplar

Erdoğan, M. Murat (2020). Syrians Barometer 2019 A Framework For Achieving Social Cohesion With Syrians In Turkey. Ankara: Orion Kitabevi.

 • Editörlü Kitaplar

Tezcan, Ercüment (2014). “Avrupa Parlamentosu”, Akçay, Belgin; Göçmen, İlke (Der.). Avrupa Birliği, Ankara: Seçkin Yayınları, 117-142.

 • Dergiler

Rygiel, Kim; Baban, Fevzi; Ilcan, Suzan (2016). “The Syrian Refugee Crisis: The EU-Turkey ‘Deal’ and Temporary Protection”. Global Social Policy: An Interdisciplinary Journal Of Public Policy And Social Development, 16 (3), 315-320.

 • İnternet Kaynakları

Amnesty International (2014). “Struggling to Survive Refugees from Syria in Turkey”, https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/eur440172014en.pdf (Accessed 20.10.2020).

Arsu, Şebnem (2011). “Turkish Premier Urges Assad to Quit In Syria”, https://www.nytimes.com/2011/11/23/world/middleeast/turkish-leader-says-syrian-president-should-quit.html (Accessed 30.11.2020). (Yazar adı belli)

BBC News (2012). “Guide: Syria Crisis”, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13855203 (Accessed 30.11.2020). (Yazar adı belli değil)

BirGün (2019). “Erdoğan: Sığınmacılar Için Harcadığımız Para 40 Milyar Doları Aşmış Durumda”, https://www.birgun.net/haber/erdogan-siginmacilar-icin-harcadigimiz-para-40-milyar-dolari-asmis-durumda-280421 (Accessed 30.11.2020).

UNHCR (2017). “Global Trends: Forced Displacement in 2016”, https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html (Accessed 30.11.2020).

Etik İlkeler ve Yayın Politikası:

TUIC Akademi Dergisi en yüksek etik ve akademik standartları hedefleyen hakemli bir dergidir. Yayın Politikası çerçevesinde dergi başvuran her çalışmanın objektif kriterlerle değerlendirilmesini garanti eder. Editör kurulunun değerlendirmesinden sonra tüm çalışmalar en azından iki kör hakemli değerlendirme sürecine sunulur.

Dergi Editör Kurulu, basım aşamasına kadar sunulan tüm çalışmaların gizliliğini temin eder. Çalışmalar hakkında yazarları dışında üçüncü kişilerle bilgi paylaşılmaz ve Dergi çalışmaları başka amaçlarla kullanmaz.

Aynı anda birden fazla dergiye başvurulan çalışmalar ile telif hakları ve intihal gibi hukuki ve akademik kriterleri ihlal eden çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Bahse konu durum makale değerlendirme sürecinin hangi aşamasında tespit edilirse edilsin değerlendirme işlemi hemen durdurulup çalışma yazara iade edilir.

Dergi hakemleri, çıkar çatışması içinde bulundukları makaleleri değerlendirmeden geri göndermelidir. Hakemler eleştirilerinde objektif olmalı, değerlendirmede sadece çalışma esas alınmalı ve yazara herhangi bir kişisel yorum yapmaktan kaçınılmalıdır.

Yazarların dergiye özgün eserlerle başvurmaları beklenmektedir. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları kaynaklara akademik kriterlere uygun olarak referans vermelidir. Başvurulan çalışmalarda % 15’ten fazla benzerlik tespit edilmesi durumunda çalışma yazarlarına iade edilir.

Reddedilmiş çalışmalar, hakem değerlendirmeleri doğrultusunda revize edilerek dergiye yeniden sunulabilir. Hakem değerlendirmelerini dikkate almadığı tespit edilen çalışmalar, yazarlarına iade edilir. Gerekli düzenlemeler yapılmış çalışmalar ise yeni başvuru gibi değerlendirme sürecine aşınır.

TUIC Akademi Dergisi tarafsız yayıncılığı temel ilke olarak benimsemiştir. Dergi aynı yaklaşımı yazarlardan da beklemektedir. Basılan makalelerdeki görüşler derginin ya da Uluslararası İlişkiler Derneği’nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergiye çalışma gönderen yazarlar, derginin etik ilkelerini kabul etmiş sayılır. TUIC Akademi Dergisi’nde yayınlanan tüm çalışmaların hakları saklıdır, derginin ismine referans verilmeden kullanılamaz.