porno - rus porno - 1xbet bahis - 1xbet

The Concept of Responsibility to Protect and Comparative Analysis of Libya...

  Abstract The end of the Cold War era and the evolution to a unipolarity movement by the US caused changes in the field of human...

Eleştirel Söylem Analiz Çerçevesinde Orta ve Üst Sınıftan Kadınların İkinci Dalga...

  Özet Bu çalışmanı temel amacı, orta ve üst sınıftan kadınların 1960’larda Simone de Beauvoir tarafından ortaya çıkan “Kadın doğulmaz, kadın olunur.”  önermesi ile başlayan ve...

Political Spectrum and Discourse on Refugees: A Comparison of the...

  Abstract The recent refugee crisis and the diverse range of responses given from different states and different political parties raised questions about what determines their...

Dezenformasyona Karşı Dayanıklılıkta Sivil Toplumun Rolü: Pandemi Sürecinde Türkiye

  Özet Günümüz küresel problemleri eskiye kıyasla değişim göstermiş ve bu yeni sorunlar yeni kavramları da beraberinde getirmişlerdir. Özellikle hızla gelişen medya teknolojileri sayesinde çok daha...

Dijital Dönüşüm Ekseninde Gelişen Siber Diplomasi ve Siber Tehditler

  Özet Dijitalleşmenin hız kazandığı yeni dünya düzeninde bilgi en önemli güçtür. İnsanlar, internet’in iletişim aracı olarak kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber bilgiye kolaylıkla erişim sağlayabilmektedir. Ayrıca internet,...

A New Perspective of Diplomacy: Digital Diplomacy

  Abstract  There has been a massive migration to social media due to the evolution of diplomatic communications of national states and international actors with...

Doğu Timor’da Karar Alıcı Aktör Olarak BM: Geçiş Hükümetinin Kamu Politikaları...

Özet Birleşmiş Milletler’in barış misyonları arasında Kosova ve Doğu Timor misyonlarının yeri ayrı tutulmaktadır. BM’nin geleneksel barış misyonlarından farklı olarak, ikinci ve üçüncü nesil misyonları...

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: TÜSİAD Örneği

Özet Bu çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecindeki en büyük yardımcılarından olan, gerek iç politikada gerekse dış politikada üyelik için çaba gösteren TÜSİAD’ın kendisine, kuruluş...

Soğuk Savaş Döneminde Oluşan ve Gelişen İttifak: NATO ve Türkiye

  Özet  Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, II.Dünya Savaşı’nın galip devletleri idi. II.Dünya Savaşı’ndan sonra sistem bir kez daha değişime uğramıştı, ve yeni...

Türkiye’nin AB’ye Üyelik Sürecine Kıbrıs Sorunu’nun Etkisi

  Özet Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri uzun yıllardır süregelen ve akıbeti tam olarak belli olmayan önemli konulardan biridir. Uluslararası arenada her an değişmeye müsait olan güç dengesi,...