Türkiye’nin Açık Kapı Politikası

0
Suriye’deki savaş ortamı, yaklaşık 5 milyon Suriyeliyi evinden ederken, dünyanın en büyük mülteci gruplarından birisi haline gelen Suriyelilerin en çok göç ettiği ülkelerin başında...

İklim Krizi’nin Güvenlik Bağlamında Avrupa Birliği’ne Yansımaları

0
 Özet  Soğuk Savaş sonrası dönemde yeni güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasıyla güvenlik kavramı dönüşüm geçirmiş, alanı genişlemiş ve kapsamı küresel boyuta taşınmıştır. Bugün küresel güvenliği tehdit...

Doğu Afrika’da Gıda Güvensizliği ve BM Verileri

0
Doğu Afrika'daki Gıda Güvensizliğinin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Verileri Işığında İncelenmesi Özet Her yıl milyonlarca insan açlığın pençesinde kıvranırken bu insanlık dramının en...

Madde Bağımlılığı Alanında Faaliyet Sürdüren Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Motivasyonu

0
ÖZET: Bu çalışma madde bağımlılığı alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerin gönüllü olma nedenlerini ve motivasyonlarına etki eden faktörleri daha evvel yapılmış olan araştırmalar...

Marksist Bağlamda Ailenin Kökeninde Kadının Rolünün Feminist İncelemesi

0
  Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana aile yapısı, çeşitli ekonomik gelişmelerle değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler ailedeki iş bölümünü ve kadının aile içindeki statüsünü etkilemiştir. Avcı...

Rethinking Nationalism Through Foucault

0
ABSTRACT The modernist theory of nationalism asserts that nationalism emerged as a product of modernity in the last two centuries owing to some economic, political,...

Katalonya Bağlamında Avrupa Birliği’nin Ulus-Ayrılıkçı Hareketlere Bakışı

0
Özet Avrupa coğrafyası, 20. Yüzyılın ikinci çeyreğine değin istikrarsızlıklarla boğuşup durmuştur. Ekonomik refahın yükselmesi ve Avrupa Birliği’nin (AB) varlığı ile bu sorunlar perdelense de mevcudiyetleri...

Birleşmiş Milletler Libya’ya Müdahale Ederken Aynı Dönemde Neden Suriye’ye Müdahale Etmedi?

0
ÖZET: Birleşmiş Milletler (BM), Milletler Cemiyeti’nin (MC) ikinci bir dünya savaşını engelleyememesi sebebiyle İkinci Dünya Savaşı’nın hemen akabinde 1945 yılında kuruldu. Temel amacı dünya barışını...

20. Yüzyıl Britanya Tiyatrosunda İkinci Dalga Feminizmin Etkileri

0
  Özet  1960’lı yıllar ile birlikte tiyatro geleneğinin içinde yer almaya başlayan feminist tiyatro, 20. yüzyıl Britanya tiyatrosunun geleneksel, erkek-merkezci yapısına karşıt bir görüş olarak gelişmiştir....

11 Eylül Sonrası Amerikan Milliyetçiliğinin Dönüşümü ve İslamafobi

0
ÖZET Bu yazının amacı, milliyetçilik kavramını açıklamak ve Amerikan milliyetçiliğinin geçmişten bu güne seyrini incelemektir. Amerikan ulusu kavramını anlamak, ABD’nin açık kader misyonu ile emperyalizm...