Türkiye’deki Türkiye Vatandaşı ve Suriyeli Kadın Seks İşçilerinin Sağlık Hizmetine Erişimi...

0
TÜRKİYE’DEKİ TÜRKİYE VATANDAŞI KADIN SEKS İŞÇİLERİNİN SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİ İLE TÜRKİYE’DEKİ GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİ KADIN SEKS İŞÇİLERİNİN SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİNİN KARŞILAŞTIRMASI   Özet Seks işçiliği bir...

Civil Society in Authoritarian Regimes

0
The relation between civil society and the state has been questioning for a very long time. From the ancient philosophies to contemporary ones, every...

Soğuk Savaş Döneminde Oluşan ve Gelişen İttifak: NATO ve Türkiye

0
  Özet  Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, II.Dünya Savaşı’nın galip devletleri idi. II.Dünya Savaşı’ndan sonra sistem bir kez daha değişime uğramıştı, ve yeni...

Sivil Toplum Örgütlerinin Uluslararası Hukuktaki Yeri

0
  Özet Küreselleşen dünyada, sivil toplum kuruluşlarının her geçen gün rolü değişiklik göstermekte ve artmaktadır.  Değişen bu düzene oldukça kolay uyum sağlayan sivil toplum kuruluşları, devletleri...

The Concept of Responsibility to Protect and Comparative Analysis of Libya...

0
  Abstract The end of the Cold War era and the evolution to a unipolarity movement by the US caused changes in the field of human...

ABD’nin Balkan Politikası ve Kosova-Makedonya Bosna Krizlerine İlişkin İzlediği Politikalar

0
ÖZET Soğuk Savaş sonrası dönemde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasıyla Balkanlarda bir güç boşluğu oluşmuş ve bu durum, Balkanlarda çatışmaların ve istikrarsızlıkların yaşanmasına neden olmuştur.Yaşanan istikrarsızlıklar,...

Venezuela-Amerika İlişkileri Ekseninde Chavez Dönemi Venezuela Dış Politikası

0
Özet Venezuela, Amerikan çıkarları açısından Latin Amerika’da son derece önemli bir konumdadır.  Chavez’le birlikte ABD’nin birçok yönden karşısında gelişen Venezuela dış politikası hem  bölgesel...

Türkiye’de Uygulanan Covid-19 Tedbirleri Üzerinden Egemenlik Kavramının Analizi

0
Özet Egemenlik kavramı uzun yıllardan beri hukuk ve siyaset biliminde önemli bir yere sahip olmuştur. Egemenlik kavramının kökeni çok eski zamanlara kadar dayanmakta olup, kavram...

Siber Güvenlikte Yapay Zekâ Etkisi

0
ÖZET Günümüzde birçok kurum siber güvenliklerini sürekli olarak arttırmak ve iyileştirmek için yapay zekâ destekli siber güvenliğe ihtiyaç duymaktadır. Yapay zekâ teknolojileri siber savunma için...

Türkiye’deki Çevreci Sivil Toplum Örgütlerinin Gelişim Süreci

0
Özet 1960’lardan itibaren çevresel konulara olan ilgi artmıştır. Toplumsal hareketlerin içerisinde çevre hareketleri de yer edinmiştir. 1990’lara kadar çevre hareketleri Türkiye dahil olmak üzere birtakım...