porno - rus porno - 1xbet bahis - 1xbet

İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması

Birleşmiş Milletler ve Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesine Getirilen Eleştiriler İnsan haklarının ortaya çıkışından bu yana olan gelişmeleri göz önüne aldığımızda, öncelikle belirli toplumlarla ve...

İlk Modern Siber-Atak: Estonya

     Soğuk Savaş sonrası nispeten silikleşen milli güvenlik kavramı, 11 Eylül saldırılarından sonra birçok ülkenin gündeminde yeniden ilk sıraya oturdu. Dahası, bu terör...

İdari Vesayet

 Yerel yönetimlerden beklenen etkin ve verimli hizmetin gerçekleştirebilmesi için bu birimlerin özerk bir yapıya sahip olmaları gerekir. Bu özerklik merkezi idareden tamamen bağımsız hareket etme...

Modernleşme Kuramı

Batılı sosyal bilimciler tarafından, gelişmekte olan bütün toplumların, batı toplumlarına benzer aşamalardan geçecekleri anlayışından hareketle oluşturulmuş bir kavram olan modernleşme, en yalın tanımıyla, modernliğe...