Rus Milli Kimliğinde ve Siyasetinde “Avrasyacılık”

0
Özet Rusya tarihi boyunca hiçbir zaman bir ulus devlet olamamasına karşın her zaman ülkesi içinde varlığını sürdüren ulusları bir arada tutmaya çalışmıştır. Tarihinin büyük...

11 Eylül Sonrası Amerikan Milliyetçiliğinin Dönüşümü ve İslamafobi

0
ÖZET Bu yazının amacı, milliyetçilik kavramını açıklamak ve Amerikan milliyetçiliğinin geçmişten bu güne seyrini incelemektir. Amerikan ulusu kavramını anlamak, ABD’nin açık kader misyonu ile emperyalizm...

Balkan Savaşları Öncesi Travmatik Tecrübelerin İttihat ve Terakki Üyelerinin Milliyetçilik Anlayışları...

0
ÖZET: On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren yeşeren ve Osmanlı içindeki aktif fikir akımlarından tarih üzerinde tartışmasız şekilde en çok izini bırakmış olan İttihatçılık, özellikle aynı...

Doç. Dr. Ateş Uslu ile 19. Yüzyıl Bohemyası Üzerinden Milliyetçilik Çözümlemeleri

0
1. Kendinizi eğitim hayatınız ve araştırmalarınız üzerinden biraz tanıtabilir misiniz? Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde Yakınçağ Orta...

Prof. Dr. Ruhi Ersoy ile Türk Milliyetçiliğinde Ziya Gökalp’in Düşünce Yapısının...

1
Bu röportaj MHP Genel Başkan Başdanışmanı-TBMM 25-26. Dönem MHP Osmaniye MV. AHBV Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy ile "Türk Milliyetçiliğinde Ziya Gökalp'in...

Vişegrad Ülkeleri Gölgesinde Avrupa Birliği Ortak Kimliğinin Geleceği

0
ÖZET Avrupa Birliği, tarihi boyunca, siyasi ve ekonomik politikalarında üye devletlerle işbirliğine girerek bir ortak kimlik oluşturmaya çalıştı. Bu kimliği, derinleştirme ve genişletme politikalarıyla etkin...

Ölümün Öldüğü Diyar: Doğu Türkistan

2
Bu röportaj, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit TÜMTÜRK ile ‘‘Çin’in Uygur Türkleri üzerindeki asimilasyon çalışmaları’’ üzerine yapılmıştır. 1. Seyit Tümtürk kimdir? Seyit TÜMTÜRK,...

Dr. Hayati Ünlü ile Hint Milliyetçiliği Üzerine Röportaj

0
Bu röportaj, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) Uzmanı Dr. Hayati Ünlü ile Hint Milliyetçiliği üzerine yapılmıştır.  1. Kendinizden ve yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Öncelikle teşekkür...

Doç. Dr. Gülsüm Polat ile İttihat ve Terakki’nin Milliyetçilik Anlayışının Evrimi...

0
1. Öncelikle kendinizden, tahsilinizden ve ilgi duyduğunuz alanlardan bahsedebilir misiniz? Ben Gülsüm Polat, lisansımı 2002’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde tamamladım. Ardından Dumlupınar Üniversitesi'nde yüksek lisansa devam...

Rethinking Nationalism Through Foucault

0
ABSTRACT The modernist theory of nationalism asserts that nationalism emerged as a product of modernity in the last two centuries owing to some economic, political,...