Dergi

Journal of International Relations and Political Science Studies yılda 3 kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir.

Dergi, uluslararası ilişkileri disiplinler arası bir çalışma alanı olarak görür ve alt dalları olarak uluslararası politika, göç, uluslararası ekonomi, uluslararası hukuk, insan hakları ve güvenlik meselelerini tematik alanları olarak belirlemiştir.

Dergi sosyal bilimlerin; uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, hukuk, ekonomi, sosyoloji, iletişim, davranış bilimleri gibi alanlarından yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir.

Dergi, lisansüstü öğrencilerle akademisyenlerin çalışmalarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefler. Bu bakımdan dergi aynı zamanda sürekli eğitime yönelik de bir misyon üstlenmektedir.

Dergi EuRoHub ve ASOS İndekslerinde taranmaktadır. 

Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmalarla beraber kitap incelemeleri de yer alabilir. Sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double blinded) yöntemiyle değerlendirilir.

Dergiye gönderilen metinlerin daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak için değerlendirme sürecine girmemiş ve  yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekmektedir.

yayımlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

Her türlü bilgi ve iletişim için [email protected] e-posta adresini kullanabilirsiniz. 

Dergi her sayıda uluslararası ilişkilerdeki güncel tartışmaların farklı boyutlarına yer vermeyi hedeflemektedir. Dergi, uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmelere bilimsel ve eleştirel bir perspektiften yaklaşmayı ve evrensel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ulusal ve çok uluslu kurumlar, örgütler, vakıflar ile işbirliği yapmak, akademisyenlerin alandaki bilgilerini sivil toplum kuruluşlarının ve bürokratların katkıları ile pekiştirmeyi ilke edinmiştir.

JIRPS lisansüstü öğrenciler, genç araştırmacılar ve akademisyenlerin çalışmalarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefler. Bu bakımdan dergi aynı zamanda sürekli eğitime yönelik bir misyon üstlenmektedir. 

Dergi uluslararası ilişkiler, uluslararası politika, uluslararası politik ekonomi, uluslararası hukuk, küresel enerji, uluslararası göç, uluslararası güvenlik konularına dair özgün araştırmalarla birlikte kitap incelemelerini kapsamaktadır.

Dergi Sayıları