Ana Sayfa TUİÇ

TUİÇ

TUİÇ Akademi, Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği (TUİÇ) çatısı altında Türkçe ve İngilizce yayın yapan, online akademik içerik platformudur.

TUİÇ Akademi; Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere farklı disiplinlerde eğitim görmüş ya da görmekte olan; küresel ölçekte siyasa üretimi ve analizinde rol oynayabilecek gençleri, alanlarında uzman akademisyenlerin de katkıları ile yazarak ve araştırarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeye teşvik etme misyonu taşımaktadır.

Bunu yaparken Türkiye’nin ve Dünya’nın çeşitli üniversitelerindeki öğrenci ve akademisyenlerden destek almayı gerekli görmekteyiz. Bu bağlamda TUİÇ, uluslararası gündemi kapsayan meselelerin çözümüne dönük küresel bir izlencenin hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla belli başlı ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlarla ortaklıklar kurmayı, akademisyenlerin, STK temsilcilerinin ve bürokratların bilgi ve birikimlerinden faydalanmaktadır.

Ele aldığı konuları meta düzeyde tartışmayı ve dünya siyasetine uluslararası pencereden bakmayı tercih eden TUİÇ Akademi, enerji, su, güvenlik politikaları; uluslararası hukuk, insan hakları, finans başta olmak üzere tüm dünyayı ilgilendiren temalar üzerinde çalışmalar yaparken, devletlerin egemenlik haklarının yeniden üretimine katılmak yerine evrensel etik için projeksiyonlar yapmayı, bu bağlamda Türkiye’yi küresel barış ve istikrara katkı sunan farklı kurumsal mekanizmalar ve aktörler arasından yalnızca biri olarak algılanmayı kabul etmiştir.

TUİÇ Akademi; herhangi bir üçüncü tarafın kişilik hakları ihlal edilmediği müddetçe, farklı yaklaşımların özgürce eleştirilebildiği bir tartışma zemini olmayı hedeflemektedir. TUİÇ Akademi’de yayınlanan analiz ve değerlendirmeler, aksi belirtilmediği müddetçe TUİÇ’in kurumsal görüşünü yansıtmak mecburiyetinde değildir.