Hakkımızda

 

TUİÇ, 2008 yılında uluslararası ilişkiler bölümlerinde eğitim almakta olan lisans öğrencileri tarafından platform olarak kurulmuş, 2011 yılından itibaren İstanbul’daki ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Sosyal bilimler alanlarında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yazmaya teşvik amacıyla 2011 yılında kurulan TUİÇ Akademi web sitesi sadece öğrencilerle sınırlı kalmamış, sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan uzman ve akademisyenlerin de katkılarıyla önde gelen bir başvuru kaynağı haline gelmiştir.

TUİÇ, kuruluş sürecinde gerçekleştirdiği dört kuruluş istişare çalıştayı ile gençlerin demokratik kurumsallaşma yönünde yaptıkları örnek bir çalışma olmuştur. Kuruluş sürecini 2009’da yayımladığı ve o dönem 18 farklı üniversitede faaliyet gösteren uluslararası ilişkiler kulüp ve topluluklarının imza attığı “Ortak Deklarasyon” ile tamamlayarak faaliyetlerine başlamıştır.

Sosyal bilimler alanında farklı ülke ve üniversitelerde kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenleyen TUİÇ,  Türkiye ve dünyanın farklı yerlerindeki temsilcileri ile akademik çalışmalarına devam etmektedir. Sosyal bilimler alanında “Akademi Sokakta” yaklaşımı ile 2012 yılında kurulan TUİÇ Akademi Dergisi, gençlere akademik yayın yapma ve çalışmalarını yaygınlaştırma imkanı sunmaktadır.

Gençlere araştırma, eğitim ve akademik çalışmalar ile ilgili destek olmayı temel misyonu olarak belirleyen TUİÇ, Türkiye’de 34 farklı üniversitede “Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak Seminer ve Atölye Çalışması” düzenlemiştir. Seminer ve Atölye çalışmalarından alınan geri bildirimler sonucunda, akademisyen ve uzmanlarla yapılan röportajlardan oluşan “Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak” kitabı 2013 yılında yayımlanmıştır.

Ülkemizde öğrencilerin staj yapabilmek için yeterli alternatife sahip olmamaları ve lojistik problemlerle karşılaşmaları sebebiyle TUİÇ, 2016 yılında Online Staj (o-Staj) programını başlatmıştır. O-Staj, klasik yöntem ve metotlarla “fotokopi çekme” mantığına dayanan staj anlayışının yerine; gençlere özgüven, gelişim, network, inisiyatif ve sorumluluk kazandırmayı hedefleyen bir eğitim modeli olarak faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de Wikipedia’nın 2017 yılında erişime engellenmesi, bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılması hedefiyle hareket eden TUİÇ’i, alternatif çözümlere yöneltmiştir. Bu doğrultuda Wikimedia altyapısıyla faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Sözlüğü (UliWiki) sosyal bilimler alanında faaliyete geçmiştir.

Türkiye’de akademik çalışmaların birkaç üniversite ile sınırlı kalmaması ve fırsat eşitliğini sağlamak adına TUİÇ kendisini “Anadolu Hareketi” olarak tanımlamıştır. Bürokratik vesayet ve onun doğurduğu oligarşik yönetime karşı net tavır alan TUİÇ “Sivil İnisiyatif” temelinde çalışmalarını yürütürken “Demokratik Dönüşüm” modelini benimsemiştir. Geniş kitlelere hitap etme ve demokratik dönüşümü gerçekleştirme yolunda TUİÇ için en önemli değer “Non-Partisan” duruş olmuştur. Dış ilişkilerinde “Kamu Diplomasisi” perspektifinde hareket etmeyi tercih eden TUİÇ, Türk dış politikasında da kamu diplomasisinin sivil inisiyatiflere önemli alanlar açacağına ve demokratik dönüşümü hızlandıracağına inanmaktadır. Öğrenme ve bildiklerini paylaşmanın yaşam boyu sürdüğü gerçeğiyle TUİÇ “Hayat Boyu Öğrenme ve Bildiğini Aktarma” prensibine inanmakta, bu süreçte dijital araçların önemi ve gerekliliğinden yola çıkarak “Dijital Dönüşüm” modelini benimsemektedir.