Kardinal Richelieu (1585-1642)

0
4830

Gerçek adı Armand-Jean Cardinal du Plessis de Richelieu olan Kardinal Richelieu, Fransız devlet adamı, eski başbakan ve din adamıdır.

Sponsorlu

“Realpolitik Okulu’nun ilk teorisyen ve pratisyenlerindendir. Bugün realizmin ve realist diplomasinin babası olarak bilinen Kardinal Richelieu’nun okulunun düşüncesi, o günlerde, “devlet çıkarı” anlamına gelen “Raison D’Etat” kavramıyla bilinmektedir. Bugünkü modern dış politikanın temelleri Richelieu’nun dış politikada en önemli şeyin ülke menfaati olduğu düşüncesine dayanmaktadır.

XIII. Louis döneminde, Fransız tipi monarşinin ve merkezi otoritenin temelleri atılırken ilk başbakan olmuştur, dini ve dünyevi otoriteleri birleştirmiştir.

Katolik Kilisesi kardinali Richelieu, devrim niteliğindeki düşünceleriyle, görevli olduğu Fransız devletinin çıkarlarını kilisenin üstünde tutmuştur. Fransa’yı önde gelen bir devlete ve dönemin dünya gücüne dönüştüren Otuz Yıl Savaşları’nda, Katolik Avusturya’yı değil, Protestan güçleri desteklemiştir.

Kardinal Richelieu, Orta Çağ Dönemi’nde devletin çıkarları için ahlaki ve dini kısıtlamalar yapan tek devlet adamı olmuştur.

Devlet karşıtlarının eleştirilerine rağmen Richelieu’nun başarıları dikkat çekmektedir. 17. yüzyılda Fransa, büyük ölçüde topraklarını genişleten ve Avrupa’da bir dönüm noktası olan Vestfalya Barışı’nı (1648) takiben, baskın bir ülkeye dönüşmüştür.

Otuz yıl savaşlarının sonunda, bir yandan “Raison D’Etat” doktrini Avrupa diplomasinin yol göstericisi olsa da, öte yandan bireysel devletler için bir mantık çerçevesi oluşturmasına rağmen, genel manada küresel sorunlara çözüm getirmekte yetersiz kalmıştır.

Richelieu karşımıza, romantik Fransız yazar Alexandre Dumas’ın en önemli eserlerinden olan “Üç Silahşörler” romanında bir lider, daha sonraki film uyarlamalarında ise muhalif, kötü karakter olarak çıkmaktadır. Edebiyat ve sinema alanlarında farklı portreler çizilse de güçlü bir hükümdar olarak yansıtılmıştır.

Betül Sağlam

TUİÇ Stajyeri

 

Kaynakça

Olubunmi Olawoyin, CARDINAL RICHELIEU AND THE EVOLUTION OF THE MODERN STATE SYSTEM,

https://www.academia.edu/4373169/CARDINAL_RICHELIEU_AND_THE_EVOLUTION

Richelieu, cardinal and duke of (1585-1642),

http://www.wga.hu/database/glossary/illustr2/richelie.html

Bios: Famous Realists Throughout the Ages, http://www.oocities.org/capitolhill/lobby/9559/bios.html#names

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here