KIRIM VE KARADENİZ GÜVENLİĞİ

0
  Soğuk Savaş sonrası küresel politika ve yakın coğrafyasında ciddi bir jeopolitik güç kaybı yaşayan Rusya, jeopolitik ve jeostratejik anlamda kendisi için birincil derecede...

SSCB’nin Çöküşü ve Gorbaçov

0
  Mikhail Gorbaçov, 2 Mart 1931'de Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolye köyünde doğdu. İlk tahsilini bu köyde yaptı. 1952 senesinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne (SBKP) girdi. 1955'te...

Kore Sorunu Ve Uzakdoğu’da İstikrar Arayışı

0
2.Dünya Savaşı’ndan bu yana ayrı iki devlet olan Kuzey ve Güney Kore arasındaki ayrılık, Soğuk Savaş Dönemi’nde iyice derinleşmiştir. Kuzey Kore’nin nükleer silahlara sahip...

Eş Şebab

0
Eş Şebab’ın Tarihsel Kökeni Eş-Şebab’ın ortaya çıkmasındaki sebepleri anlayabilmek için öncelikle Somali Cumhuriyetinin geçmişi ele alınmalı. Somali Cumhuriyeti Afrika’nın doğusunda yer alır ve ‘’Afrika...

Kuzey Kore-Güney Kore Anlaşmazlıklarında Küresel Güçlerin Etkileri: ABD Ve Rusya Örneği

0
Kore’nin tarihi, Çin tarihi kadar eskidir ve milattan önce 2300’lere dayanır. Çinliler milattan önce 200 yılından itibaren Kore’yi ellerine geçirdiler ve Kore Krallığı’na son...

Boko Haram

0
Nijerya, nüfus ve kaynaklar bakımından gayet iyi durumda olmasına rağmen, yabancı yatırımları çekme konusunda sorun yaşamaktadır. Buna sebep olarak; istikrarsız politikalar, yetersiz altyapı, bürokrasi...

Birleşmiş Milletler, Kime Karşı Birleşmiş?

0
Bugün merkezi New York’ta olan Birleşmiş Milletlerin temeli sayılabilecek organizasyon, Milletler Cemiyeti adıyla I. Dünya Savaşı'nın sonrasında galip devletler tarafından İsviçre'de...

Birey, Devlet ve Sistem Açısından Uluslararası Güvenlik

0
Güvenlik, insanlığın yaradılışından beri var olan ve bireylerin hayatında en önemli unsurlardan biri olan bir kavramdır. Doğal hayatın ilk aşamasında insan...

Neden TUİÇ?

0
27 Haziran 2013 tarihinde TUİÇ’in 5. yılını kutladık ve yeni döneme başlangıç yaptık. Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı sıfatıyla yönetim kuruluna...

Erdoğan Operasyonu

0
Bir lideri veya bir siyasi yapılanmayı değerlendirirken sadece toplumsal dinamiklerle değil liderin ve siyasi yapılanmanın ittifak içinde olduğu güçler de ortaya...