Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası

0
Birinci Bölüm 1.)SSCB’den, Rusya Federasyonu’nun Dış Politikasına Doğru Genel Söylemler: Rusya’da Şubat 1917 devrimi ile cumhuriyet yönetimi kurulmuştur. Lenin sürgünde bulunduğu İsviçre’den Rusya’ya...

Diplomasi ve Tarih Boyunca Geçirdiği Evrim

0
Çok kullanılan bir ifadeyle bir diplomat, yabanı bir ülkeye, ülkesinin iyiliği için, yalan söylemek üzere gönderilen dürüst bir kişidir. Bir diplomatın temel...

Uluslararası Terörizm

0
Terör nedir? Terör çokça kullanılan bir kavram olmasına karşın üzerinde konsensüs sağlanmış bir tanımım yoktur. Sözlükte: Yıldırma, korkutma, tedhiş, sistemli...

SSCB’nin Çöküşü ve Gorbaçov

0
  Mikhail Gorbaçov, 2 Mart 1931'de Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolye köyünde doğdu. İlk tahsilini bu köyde yaptı. 1952 senesinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne (SBKP) girdi. 1955'te...

Gerilla Savaşı ve PKK Terör Örgütü

0
Gerilla savaşı, gayri nizami harbin temel biçimlerinden biri olarak 20. yüzyılda teori halini almış olup; özellikle cephe savaşına maruz kalmadan vur-kaç taktiği ile icra...

Uluslararası Politikada Güç Analizi

0
Güç, sahip olunan varlıkla doğru orantılı olarak başkalarına emretme kabiliyeti veren yetenektir. 1945’ten sonra Realist çevrenin, 1990larla birlikte de çağdaş yazarların yaptığı...

Asya Pasifik Havzasına Genel Bir Bakış

1
Modern çağların başlarından itibaren, Kuzey Atlantik kıyı ülkeleri uluslararası ilişkilerde dominant olmuşlardır. Portekiz, İspanya, Hollanda, İngiltere ve son zamanlarda ABD; son beş...

Türkiye’de Devlet Toplum İlişkisi

0
Tarihsel olarak, modern döneme kadar devlet – toplum ilişkileri, devletten topluma doğru şekillenmiş, devlet ile toplum arasındaki belirgin bir farklılaşma ise sivil...

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Asya

0
İkinci Dünya Savaşı her ne kadar ölüm ve yıkımdan ibaret olsa da bazı Asya ülkeleri için yerel reformlar ve dış güçlerden arınarak...

Uluslararası İlişkilerin Anlamı ve Birey: İnsan Hakları, İnsani Hukuk ve İnsani...

0
Uluslararası İlişkiler çok genel olarak; devletlerin yönetim sistemi, gücü, devletlerarası ekonomik ilişkiler, devletlerarası savaşlar olarak adlandırabiliriz. Uluslararası ilişkilerde asıl olan devletlerarası bağların...