KHALED HOSSEINI-“UÇURTMA AVCISI” KİTAP İNCELEMESİ

1
"Buradaki en bol şey, çocukluğunu yitirmiş çocuklar" Uçurtma Avcısı; dünya üzerindeki temel değerleri, insanlar arası ilişkileri, hak mücadelesini, savaşı ve çocukları, şiddeti ve şiddet ile...

İnsan Güvenliği: Çevre, Gıda, Sağlık, Birey

6
ÖZET Güvenlik denilen kavram hayatın her aşamasında karşımızda olan ve bağımsız bir tanımlamanın olamayacağı bir kavramdır. Bu sebepten dolayı zaman, mekan ve bireyden bağımsız olmayan...

Uluslararası Terörizm

0
Terör nedir? Terör çokça kullanılan bir kavram olmasına karşın üzerinde konsensüs sağlanmış bir tanımım yoktur. Sözlükte: Yıldırma, korkutma, tedhiş, sistemli...

Türkiye’nin AET’ye Başvurusu

0
1.      AET’nin Kuruluşu            AKÇT’yi oluşturan altı devlet, Mart 1957’de Roma Antlaşması ile AET’yi kurmuştur (Bozkurt 1997: 93). Roma Antlaşması ile AET’nin ana organları ve...

Ekonomik Kriz Öncesi ve Sonrası: Yunanistan Ekonomisi

0
Ekonomik Kriz Öncesi ve Sonrası: Yunanistan Ekonomisi 2000’li yılların başında gıda, altın, petrol gibi piyasalarda fiyatlar yükselirken Amerikan doları önemli bir düşüşe geçmiştir. Buna paralel olarak...

Makedonya Türkleri

5
Makedonya’da yaşayan Türk topluluğunun kökenleri, Osmanlı Devletinin 1371 yılında Balkanlar’ı fetih etmesiyle başlamışsa da Balkanlar’a asıl Türk göçü 1453 yılında İstanbul’un fethiyle birlikte Fatih...

Avrupa Kimliği

0
Avrupa’da kimlik tartışmaları ve kimlik üzerine geliştirilen modellerin ortaya çıkması uzun yıllar öncesine dayanmakla birlikte; SSCB’nin dağılmasının ardından bu konuya ait söylemlerdeki vurgular...

Rusya Federasyonu Siyasal Sistemi

0
Rusya Federasyonu Siyasal Sistemi (1993 ve 2008 Anayasasına uygun olarak) Tarihi Süreç 1993 yılına kadar Rusya SFSC’de yürürlükte olan 1978 tarihli Anayasa, totaliter devlet doktrinine uygun...

1990 Sonrası Türkiye’nin Balkan Politikası: Bulgaristan Örneği

0
ÖZET Coğrafi, ekonomik, kültürel, etnik ve tarihsel açıdan önemli bir bölge olan Balkanlar yüzyıllardan beri Asya ve Avrupa arasındaki en stratejik bölgelerden biri olma özelliğini...

Koruma Sorumluluğu Doktrini ve Değişen Egemenlik Anlayışı

0
 Koruma sorumluluğu, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi'nde kabul edilen, soykırım, savaş suçları, etnik temizlik gibi insanlık suçlarını önlemeyi amaçlayan bir taahhüttür. Uluslararası hukuktaki ...