Op-Ed: Türkiye’de Kadın Cinayetleri ve Cezai Popülizm Ekseninde Gelişen İdam Tartışmaları

0
1960’lı yıllarda kadın hareketinin güç kazanmasıyla birlikte kadın cinayetleri olgusu da yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir. 1970’lerde Diana Russell, işlenen birçok cinayetin aslında kadın cinayeti...

Op-Ed: Türkiye’de STK’ların Özerkliği: Fon Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

0
Batı’nın siyasi, sosyal ve ekonomik değişimleri çerçevesinde gelişen bir kavram olan sivil toplum; gönüllü, kendi kendini üreten, kendi kendini destekleyen ve devletin resmi örgütlerinin...

Op-Ed: Gönüllü ve Yardımlı Geri Dönüş Programları: Suriyeli ve Afgan Göçmenler

0
Türkiye, 12 Ağustos 2021 itibariyle 3 milyon 699 bin 388 geçici koruma statüsü altında kayıtlı Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Düzensiz göçle ilgili veri toplama...

Op-Ed: Çevre Sorunları Karşısında Ekoloji Temelli Uluslararası Kuruluşların Rolü

0
Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarının artışıyla birlikte, hükümetlerin bu konudaki yeterliliği tartışılırken, devlete yardımcı olabilecek kuruluşların da rolü sorgulanmaya başlandı. Günümüzde halkın...

Op-Ed: Artan sayılar artan endişeler: Türkiye’de Afganlar

0
Geçtiğimiz aylar içerisinde Afganistan’dan Türkiye’ye yeni bir düzensiz göç dalgası başlamış ve gün geçtikçe sayılar artmıştır. İran üzerinden her gün kamyonlarla, otobüslerle veya yürüyerek...

Op-Ed: İyi Yönetişim Bağlamında Yangınla Mücadelede Avrupa-Türkiye Karşılaştırması

0
Akdeniz havzasında başlayan yangınlar Türkiye’de yangınla mücadele konusunda birçok eksikliğin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu eksikliklerden hareketle Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye’deki duruma bakarak...

Op-Ed: “Çocuk İstismarı” Önlemi Bir Truva Atı mı?

0
Apple, geçtiğimiz hafta ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) ve diğer ilgili kuruluşların veri tabanındaki görsellerle yeni çıkacak sürümlerdeki icloud kullanıcılarının...

Op-Ed: Göç Deneyiminde İki Kez Dezavantajlı Olmak: Türkiye’deki Mülteci LGBTİQA+’lar

0
Türkiye’de mülteci sorunu ve toplumsal cinsiyete dayalı yaşanan sorunlar gittikçe görünürlük kazanmakta ve güncel tartışmalara dahil edilmektedir. Bu yazı, mülteci sorunu ile toplumsal cinsiyetin...

Op-Ed: Kibirlilerin Yönetimi – “Hubrisocracy” Üzerine Bir Deneme

0
Antik Yunan’ın yazarları ve düşünürleri bizim bugün “gurur”, “kibir” dediğimiz kavrama karşılık gelen bir kavram kullanmaktaydılar: Hybris. Dilimize basitçe, kibir olarak geçmiştir ancak tercümesi...

Op-Ed: Göçmenler ve Yabancı Düşmanlığı

0
Son dönemlerde Suriye’nin yanı sıra Afganistan’dan da Türkiye’ye büyük bir göçün yönelmiş olması, ülkede yıllardır süregelen göç tartışmalarını gerek kamuoyunda gerekse siyaset alanında daha...