Sivil Toplum Örgütlerinin Uluslararası Hukuktaki Yeri

0
  Özet Küreselleşen dünyada, sivil toplum kuruluşlarının her geçen gün rolü değişiklik göstermekte ve artmaktadır.  Değişen bu düzene oldukça kolay uyum sağlayan sivil toplum kuruluşları, devletleri...

The Role of INGOs in World Politics with the Globalization Process

0
The Role of International Non-Governmental Organizations in World Politics with the Globalization Process   Abstract The concept of globalization which caused a great change and transformation process...

Mediation Activities in Cyprus: In the Framework of UN, USA and...

0
Abstract This study focuses on Cyprus and the Turkish-Greek conflict in the region, which has a very important place in strategic terms. Cyprus has entered...

Hızlı Moda Akımının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Doğrultusunda İncelenmesi

0
ÖZET: Sürdürülebilirliğin sadece ekonomik açıdan ele alınmasının öneminin azalmasıyla toplumsal, çevresel ve ekolojik açıdan da kapsamlı şekilde uygulanması, sürdürülebilirliği her alana uygulanabilir kılmıştır. Tekstil ve...

Türk Kültüründe Drag Queenler

0
  Özet Drag kültürü, özellikle de drag queenlik, Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yıllarda eğlence hayatında kendini göstermeye başladı. Bunu takip eden yıllarda da başta Amerika’da olmak...

Türk Solundan Kopuş: Devrimci Doğu Kültür Ocakları

0
ÖZET Türkiye’de 1969-1971 arası faaliyet gösteren Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) siyasal ayrışma bakımından önemli bir dönüm noktasıdır. DDKO’nun kurulması siyaseten Kürt kimliğinin ön plana...

İfade Özgürlüğü Üzerine Bir İnceleme: Uluslararası Af Örgütü

0
ÖZET: Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), 1961 yılında kurulmuş bir örgüttür. UAÖ, hiçbir dine, devlete ya da ideolojiye bağlı değildir. UAÖ’nün günümüzde bu kadar güçlü ve...

Cinsiyetçiliğe Karşı Bir Başkaldırı: Feminist Psikoterapi

0
Özet 1960’da kadın hareketleriyle birlikte kendini göstermeye başlayan feminist psikoterapi, geleneksel psikoterapi yöntemlerine karşı çıkarak kadınların, ataerkil düzenin ve toplumun onlara dayattığı cinsiyet rolleri içinde...

Tek Parti Döneminde Rejim ve Laiklik Tartışmaları (1923-1938)

0
ÖZET Bu çalışmada, Türk siyasal hayatının siyasal yapısında ve kültüründe önemli değişimlere yol açan demokrasi ve laiklik tartışmaları incelemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından kurulan Türkiye’de,...

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bir Kadın Hakları Mücadelesi: Türk Kadınlar Birliği ve...

0
Özet Türk Kadınlar Birliği, Türk kadının toplumsal ve düşünsel statüsünün geliştirilmesi, çalışma hayatına katılımının sağlanması gibi amaçları misyon belirterek 7 Şubat 1924’te kurulmuştur. Derneğin kurucusu...