Marksist Bağlamda Ailenin Kökeninde Kadının Rolünün Feminist İncelemesi

0
  Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana aile yapısı, çeşitli ekonomik gelişmelerle değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler ailedeki iş bölümünü ve kadının aile içindeki statüsünü etkilemiştir. Avcı...

Madde Bağımlılığı Alanında Faaliyet Sürdüren Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Motivasyonu

0
ÖZET: Bu çalışma madde bağımlılığı alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerin gönüllü olma nedenlerini ve motivasyonlarına etki eden faktörleri daha evvel yapılmış olan araştırmalar...

Dezenformasyona Karşı Dayanıklılıkta Sivil Toplumun Rolü: Pandemi Sürecinde Türkiye

0
  Özet Günümüz küresel problemleri eskiye kıyasla değişim göstermiş ve bu yeni sorunlar yeni kavramları da beraberinde getirmişlerdir. Özellikle hızla gelişen medya teknolojileri sayesinde çok daha...

Katalonya Bağlamında Avrupa Birliği’nin Ulus-Ayrılıkçı Hareketlere Bakışı

0
Özet Avrupa coğrafyası, 20. Yüzyılın ikinci çeyreğine değin istikrarsızlıklarla boğuşup durmuştur. Ekonomik refahın yükselmesi ve Avrupa Birliği’nin (AB) varlığı ile bu sorunlar perdelense de mevcudiyetleri...

Sivil Toplum Örgütlerinin Uluslararası Hukuktaki Yeri

0
  Özet Küreselleşen dünyada, sivil toplum kuruluşlarının her geçen gün rolü değişiklik göstermekte ve artmaktadır.  Değişen bu düzene oldukça kolay uyum sağlayan sivil toplum kuruluşları, devletleri...

Doğu Afrika’da Gıda Güvensizliği ve BM Verileri

0
Doğu Afrika'daki Gıda Güvensizliğinin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Verileri Işığında İncelenmesi Özet Her yıl milyonlarca insan açlığın pençesinde kıvranırken bu insanlık dramının en...

The Role of INGOs in World Politics with the Globalization Process

0
The Role of International Non-Governmental Organizations in World Politics with the Globalization Process   Abstract The concept of globalization which caused a great change and transformation process...

Türkiye’deki Çevreci Sivil Toplum Örgütlerinin Gelişim Süreci

0
Özet 1960’lardan itibaren çevresel konulara olan ilgi artmıştır. Toplumsal hareketlerin içerisinde çevre hareketleri de yer edinmiştir. 1990’lara kadar çevre hareketleri Türkiye dahil olmak üzere birtakım...

1791 Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirisi’nin Birinci Dalga Feminizme...

0
"Seni engelleyen ne olursa olsun, kendini özgür kılmak senin ellerinde; sen, yeter ki iste.’’   Özet Feminizm, kadın-erkek ayrımcılığına karşı durarak her alanda eşitliği savunan bir yaklaşımdır....

Toplumsal Ekolojinin Ahlaki İlkelerinin Kropotkin’deki Kökleri

0
    TOPLUMSAL EKOLOJİNİN AHLAKİ İLKELERİNİN KROPOTKİN’DEKİ KÖKLERİ: KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA   Özet Dünyadaki ekolojik kriz artık görmezden gelinemez bir hale gelmiştir ve dünya üzerinde bıraktığı zarar telafi edilemeyecek boyutlara...