Cinsiyetçiliğe Karşı Bir Başkaldırı: Feminist Psikoterapi

0
Özet 1960’da kadın hareketleriyle birlikte kendini göstermeye başlayan feminist psikoterapi, geleneksel psikoterapi yöntemlerine karşı çıkarak kadınların, ataerkil düzenin ve toplumun onlara dayattığı cinsiyet rolleri içinde...

Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayalı  Ayrımcılık

0
  Özet Bireyler, yaşamlarının neredeyse her noktasında olduğu gibi çalışma hayatlarında da ırk,  din, dil, etnik köken, engellilik, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim gibi doğuştan veya...

Realist Teori Perspektifinden Abd-Çin Gerilimi: Trump-Biden Dönemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

0
Özet:  Uluslararası ilişkilerin ana akımlarından biri olan realizm, devletlerin dış politikalarını belirlemelerinde önem arz eden bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır. Realist yaklaşım Amerikan dış politikasında...

Hibrit Savaş Bağlamında Stuxnet Saldırısı

0
Özet İnsanlık tarihi boyunca varlığını sürdüren savaş kavramı, gün geçtikçe artan teknolojik gelişmelerle değişmiştir. Bu değişim savaş kavramı içerisinde yeni kavramlar oluşturmuştur. Bu kavramlardan birisi...

Halide Edip Adıvar’ın Mor Salkımlı Ev’i Üzerinden Türk Modernleşmesi

0
Giriş Türk siyasi tarihi ve Türk romancılığı açısından çok önemli bir yere sahip olan Halide Edip Adıvar, Mor Salkımlı Ev romanını 1955 yılında, Londra’da İngilizce...

Dijital Oyunlar ve Bilişimde Kadınların Türkiye ve Dünya Genelinde Konumu

3
Özet 1980’lerde hayatımıza giren dijital oyunlar günümüzde de eğlence sektörünün büyük bir kısmını oluşturuyor. Ancak geçmişte bilgisayarların “erkekler için” planlanmış bir oyuncak olarak piyasaya sürülmesi...

Pelyeşats Köprüsü’nün Uluslararası Hukuktaki Konumu ve Bosna Hersek’e Etkisi

0
Giriş Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, birçok yeni devlet kurulurken birçok devlet de yıkılmıştır. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti de yeni kurulan devletler arasında yerini almıştır....

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesine Uluslararası Örgütlerin Tepkileri

0
Özet İstanbul Sözleşmesi ya da Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve...

Husiler ve Bölge Ülkelerine Etkisi

0
Giriş Ortadoğu jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle oluşturduğu önem nezdinde bu bölgede bulunan ülkeler, kendi iç politikalarında, komşu ülkeleri ile olan politikalarında ve dünyanın diğer...

Bir Sömürgecilik Politikası Olarak Asimilasyon: Japonya Örneği

0
Özet: Meiji Restorasyonu ile Batılı güçleri yakından takip etme ve inceleme fırsatı elde eden Japonya, aynı onlar gibi Uzak Doğu’da bir sömürgeci güç haline gelecek,...