Libya İç Savaşı ve Kurulan Geçici Hükümetler

0
Arap Baharı’nın ardından oldukça karmaşık bir ortam içerisine sürüklenen Libya, halen çatışmaların yaşandığı ülkelerden birisi olmakla birlikte istikrarsız bir duruma maruz kalmıştır. Bu istikrarsız...

Oryantalizm ve İdeoloji Arasında Sıkışmış Bir Dal Olarak Oksidentalizm’in İzleri

0
Öz Bu makale, oksidentalizmin bilgisine ulaşabilmek amacıyla; tarih, felsefe ve sosyoloji gibi disiplinlere başvurularak oluşturulmuştur. Doğu ve Batı kelimelerinden etimolojik olarak somut bir anlam çıkarılabilse...

Küreselleşmenin Ana Akım Medya ve Sosyal Medya İlişkisi

0
  Özet Çağımızın gündeminde en çok yer alan kavramlardan biri olan küreselleşme, zamanımızın toplumsal hareketlerini açıklamada ilk başvurulan referans noktalarından biri olmuştur. Haberleşme ve iletişimi hızlandırıcı...

Balkanların Kendi Kaderini Tayini ve Avrupa’dan Ayrılan Yolu

0
8.yüzyılda ortaya çıkan ‘Balkan’ ifadesi, Orta Avrupa'dan Konstantinopolis'e kadar olan dağlık bölgeye Batılı gezginler tarafından verilen addır(Mazower, 2002). Nitekim Balkan bölgesinin adının siyasi bir...

Nükleer Enerji Politikalarının İran-ABD İlişkilerine Yansıması

0
Sanayi devriminden sonra devletlerin giderek artan enerji ihtiyacı ve küreselleşen dünyada bu etkinin daha da artacağı görülmektedir. Bu durum ise devletlerin, nükleer enerji gibi...

Filistin’de Parçalanmışlığın İki Yüzü: FKÖ ve Hamas Rekabeti

0
Filistin davası, Theodor Herzl isimli genç gazetecinin zamanında “hayal ürünü ve deli saçması” olarak karşılık bulan hayallerinin, ölümünden yaklaşık yarım asır sonra gerçekleşerek İsrail...

Makale: Nükleer Silahlar

2
Giriş Atomun parçalara ayrılması ile dünya sahnesine çıkan nükleer enerji, İkinci Dünya Savaşı ile geleneksel silahların ötesinde popülerlik kazanmış, yeni bir ‘Kitle İmha Silahı’ ortaya...

AB’nin Doğu Akdeniz’deki Politikaları

0
Doğu Akdeniz, jeostratejik ve jeopolitik bakımdan önceki tarihlerden bu yana gündemden hiç düşmeyen bir havza olarak bulunmaktadır. Bu bölge, büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan fay...

Çeviri Makale: Biden ve Erdoğan Çift Taraflı bir Çelişkinin İçinde

0
Foreign Policy'de yayımlanan "Biden and Erdogan are Trapped in a Double Fantasy" makalesinden çevrilmiştir. Bu makalenin İngilizce aslını https://foreignpolicy.com/2021/01/06/biden-america-and-erdogan-turkey-are-trapped-in-a-double-fantasy/ sayfasında bulabilirsiniz.   “Washington ve Ankara birbirlerini...

Kuşak Yol Projesi ve Çin’in Hindistan’ı Çevreleme Stratejisi

0
Kuşak Yol Projesi ve Çin’in Hindistan’ı Çevreleme Stratejisine İki Örnek: Pakistan Ekonomik Koridoru ve Shwe Gaz Hattı   Giriş Asya’nın en fazla nüfusa sahip iki ülkesi olan...