Ana Sayfa O-Staj

O-Staj

TUİÇ amaç, hedef ve vizyonu doğrultusunda hayat boyu öğrenme ve öğrendiğini aktarma ilkesiyle faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye’de gençlerin kişisel becerilerini geliştirecek imkanlarının kısıtlı olması, akademik çalışmalarını geliştirecek ve fikirlerini sunacak araçların yetersizliği ve fırsat eşitliğinin sağlanamaması dolayısıyla, bu alanda sivil inisiyatif almamız gerektiğini düşünmekteyiz. Bu doğrultuda akademik çalışmaların, birkaç üniversite ile sınırlı kalmaması adına çaba göstermekteyiz. İlk defa 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz Online Staj(o-Staj) Programını, dijital araçların önemi ve gerekliliğinden yola çıkarak dünyadaki dijital dönüşümü de takip ederek istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde devam ettirmekteyiz. O-Staj, klasik yöntem ve metotlarla “fotokopi çekme” mantığına dayanan staj anlayışının yerine; gençlere özgüven, gelişim, network, inisiyatif ve sorumluluk kazandırmayı hedefleyen bir eğitim modeli olarak faaliyet göstermektedir. 

O-Staj Programı stajyerlere şu imkanları sunmaktadır: 

-Metodoloji eğitimi ile akademik araştırma yöntemlerine ait temel bilgileri sunma

-Makale okuma ve tartışmaları ile özgür ortamda fikirlerini paylaşabilme

-Film-kitap analizi ile yazma becerilerini kazandırma ve geliştirme

-Araştırma yazısı ile ilgili alanda akademik araştırma yapma, yazma kazanımlarını elde etme

-Online sunumlar ile sunum becerilerini geliştirme, çalışmaları kitlelere aktarabilme

-Röportaj ile konuyla ilgili akademisyen/uzmanlarla birlikte program düzenleme, organizasyon yeteneklerini geliştirme

-Stajyerlerin analiz ve araştırma yazılarını TUİÇ Akademi Web Sitesi’nde yayınlayarak stajyerlerin çalışmalarının görünürlüğünü sağlama

-Farklı üniversite ve disiplinlerden gençleri bir araya getirerek sosyal alan-network oluşturma

O-Staj Programı’nda stajyerler, harcırah maliyetleri olmaksızın kendi yetenek ve becerilerini geliştirdikleri bir öğrenme sürecine dahil olmaktadır. Talep edilen ücret, bu kapsamda değerlendirilmekte, TUİÇ faaliyetlerinin sürdürülebilirliği amacıyla kullanılmaktadır. Program, belirlenen alanla ilgili akademik çalışmalar yapan Lisansüstü Akademisyen Adayları-Staj Koordinatörleri tarafından sağlanmaktadır. O-Staj Programı bir eğitim modeli şeklinde tasarlanmış ve katılımcıların farklı yetenek ve becerilerini geliştirmek üzere kurgulanmıştır. Programda Zoom, Google Uygulamaları vb. dijital araçlar kullanılmaktadır. 7 hafta süresince katılımcılar koordinatörler ile düzenli toplantılar gerçekleştirmekte, koordinatörler katılımcıların çalışmalarına yönelik geribildirimler vermekte ve katılımcıların ürettikleri materyaller kendi isimleriyle yayınlanmaktadır. Diğer yandan lisansüstü akademisyen adaylarına bir izlence oluşturma, düzenli takip etme, akademik bilgi ve becerileri aktarma imkânı sunulmaktadır. Akademisyen adayları bu şekilde burs niteliğinde maddi destek almaktadır. 

O-Staj Programına, belirtilen alanlara ilgi duyan herkes başvurabilmektedir. Başvurular, staj koordinatörü tarafından başvuranların bilgi, beceri ve motivasyonu değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca TUİÇ, belirlenen kontenjan dahilinde burslu stajyer de kabul etmektedir. Programı başarıyla tamamlayan stajyerlere staj katılım belgesi ve referans mektubu verilmekte, TUİÇ faaliyetlerinde ve ekiplerinde yer alma imkanı bulmaktadır.