Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimlerin Kırılgan Gruplar Üzerinden Kadınları Hayata...

0
  ÖZET Küreselleşme çağı ile birlikte günümüzde sivil toplum örgütlerinin faaliyeti giderek artmıştır. Dolayısıyla toplumu yönlendiren, harekete geçiren temel etmen olarak görülmektedir. Sivil toplum kavramının...

Serkan Yıldız ile Askeri ve Operasyonel İstihbarat Üzerine Röportaj

0
Bu röportaj Güvenlik Uzmanı Serkan Yıldız ile “Askeri ve Operasyonel İstihbarat” üzerine yapılmıştır. Merhaba Serkan Bey, bize kendinizden biraz bahseder misiniz? İlk ve ortaöğretimimi Kütahya’da tamamladıktan...

Social Dilemma (2020)

0
“Ölümlülerin hayatına giren tüm büyük olaylar beraberinde lanet getirir.” -Sofokles Biz nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Baudrillard'ın tanımladığı “Tüketim Toplumu”nda mı? Debord’un tanımladığı “Gösteri Toplumu”nda mı? Giddens’ın “Postmodern...

The Role of the Media During Decolonization of Africa and Black...

0
Özet: Bu araştırma temsilin önemi ve yanlış temsilin ne kadar yıkıcı sonuçları olabileceğiyle ilgidir. Günümüzde popüler kültür ve medya insanların dünyayı asıl gördüğünü kontrol...

Birleşmiş Milletlerin Terörizme Bakış Açısı: 2001 Öncesi Dönem ve Sonrası Dönem

0
ÖZET: Bu çalışmanın yapılmasının temel amacı Birleşmiş Milletler ’in (BM)’in kuruluşundan itibaren temel misyonu çerçevesinde dünya barışını, güvenliğini, istikrarını ve geleceğini tehdit eden küresel terörizme...

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaşlı ile Türk Milliyetçiliğinin Tarihsel Gelişimi Üzerine...

0
Fatih Yaşlı Kimdir? Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yaşlı 1979 yılında Ankara’da doğmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nde 2001 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Bolu Abant...

Çeviri Makale: ‘Orta Doğu Üzerinde Uçmak’

0
Francis Fukuyama’nın ‘American Purpose’ için kaleme aldığı ‘Droning on the Middle East’ makalesinden çevrilmiştir. Bu yazının İngilizce aslını aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz. https://www.americanpurpose.com/blog/fukuyama/droning-on/ Drone’larla ilk defa...

Türkiye’de STK’ların Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

0
ÖZET: Bu makalede Suriye’den Türkiye’ye savaş sırasında sığınan, Türkiye’de de geçici koruma statüsü altında barınan mültecilerin yaşadığı zorluklar ve bu zorluklara devlet harici Sivil Toplum...

Socrate (1971)

0
İtalyan yönetmen Roberto Rossellini’nin Socrate filmi 1971 yılında vizyona girmiştir. Filmde Platon’un muhtelif kitaplarından kısımlar baz alınarak, ünlü Yunan filozof Sokrates seyirciyle buluşturulmuştur. Ancak...

Sivil Toplumun Gelişiminin Arap Baharına Etkisi: Tunus ve Suriye Karşılaştırması

0
ÖZET Bu çalışmada Tunus’ta başlayıp Ortadoğu’ya yayılan Arap Baharı’nda sivil toplum bilincinin etkisi incelenmiştir. "Arap Baharı" olarak adlandırılan dönem Ortadoğu coğrafyasının yakın tarihinde çok önemli...