“I Am Not a Woman, I Am a God”: Türk ve...

0
Özet Mitolojiler, sosyologlar ve tarihçiler için günümüze ışık tutma özelliklerinden dolayı merak uyandırıcı bir konudur. Mitolojilerin toplulukların ilk eğitim kaynaklarından biri olmalarının yanı sıra bu...

Snowpiercer (2013)

0
"(Ayakkabıyı işaret ederek) Yolcular! Bu, bir ayakkabı değil. Bu, düzensizliktir. 42 numara kargaşadır. Bunu görüyor musunuz? Bu, ölümdür. Bu lokomotife biz evimiz diyoruz. Sıcak...

Türkiye’de ve Dünyada LGBT Haklarına Yönelik Uluslararası Örgütlerin Çalışmaları

0
Özet Günümüzde farklılıklar hala bir ayrımcılık, dışlanma nedeni olabilmektedir. Bu ayrımcılıktan payını alan en büyük gruplardan biri belki de LGBT bireyleridir. LGBT terimi bazı cinsel...

Baskı Grupları ve Lobicilik: ABD ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme

0
Özet Baskı grupları ve lobicilik kavramları, demokrasi kültürünün geliştiği ülkelerde yaygın hale gelmiş en önemli kavramlardandır. Çoğu zaman, her iki kavram aynı anlamda kullanılmasına rağmen,...

Kitap İncelemesi: Elimizden Kaçıp Giden Dünya

0
Kitap: Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çeviri: Osman Akınhay, İstanbul, Ocak 2000, Alfa Yayıncılık, 110 s. ISBN: 975-316-326-6 Özet Bu çalışma, Yapılandırma Kuramı ve...

Erken Cumhuriyet Döneminde Sekülerleşme Adımları ve Ak Parti İktidarında Muhafazakarlığa Dönüş

0
Özet Bu çalışmada, Erken Cumhuriyet Dönemini kapsayan 1923-1946 yılları arasında uygulanan sekülerleşme politikaları ile Ak Parti’nin iktidara geldiği süreçten itibaren değişen sekülerizm anlayışı arasındaki ilişki...

İklim Kriziyle Mücadele Konusunda Afrika Birliği’nin Rolünü Anlamak

0
Özet Özellikle son yıllarda daha da artan iklim değişikliği, tüm dünya için bir iklim krizine dönüşmüş ve hem doğayı hem de insanları doğrudan etkiler hale...

Otoriter Popülizm ve Toplumsal Cinsiyet Politikaları Polonya ve Türkiye Örneği 

0
Özet  Bu çalışma; otoriter popülizmin, iktidarların toplumsal cinsiyet bağlamında medyada yer alan söylemlerini ve cinsiyet politikalarını nasıl şekillendirdiği sorusuna Türkiye ve Polonya örnekleri üzerinden cevap...

Op-Ed: AB Komisyonu 2021 Türkiye Raporu: Geleceğimiz Gerçekten Avrupa’da mı?

0
Avrupa Birliği Komisyonu, 1998 yılından itibaren aday ülkelerin üyelik süreçlerine uyumu ve bu konudaki ilerlemelerinin ve eksikliklerinin değerlendirildiği yıllık raporlar yayımlamaktadır. Komisyon’un görüşlerini yansıtan...

Yapışık İkizler Davasının Ahlaki Boyutu: Kantçılık ve Faydacılık

0
Özet Yapışık ikizler davası olarak bilinen ve literatürde de tartışmalara neden olmuş bu olay, temelde yapışık ikiz olan Mary ve Jodie’nin ayırmak için yapılacak ameliyatın...