Vestfalya Antlaşması

2
Çağdaş uluslararası ilişkilerin temeli, 1648 yılında imzalanan Vestfalya Barış Antlaşması ile atılmıştır. Vestfalya Barış Antlaşması, ‘ulusal devlet egemenliği’ ilkesini temel hak olarak tanımıştır. Bu...

Devletler Arası İlişkilerin Gelişimi ve Diplomasi Tarihi

0
ÖZET         Uluslararası ilişkilerin gelişimi sürecinde diplomasinin ve çatışmaların devletler arasında çok uzun süredir devam ettiğini görmekteyiz.  Diplomasi uluslararası ilişkilerin barışçıl yollarla...

İşlevselcilik (Functionalism)

0
İşlevselcilik, Sosyal Bilimlerde özellikle Sosyoloji ve Sosyokültürel Antropoloji disiplinlerinde esas olarak enderinde bireysel biyolojik gereksinimleri yerine getirme temelinde ortak çareler arayarak tesis edilmiş olan...

İdari Vesayet

0
 Yerel yönetimlerden beklenen etkin ve verimli hizmetin gerçekleştirebilmesi için bu birimlerin özerk bir yapıya sahip olmaları gerekir. Bu özerklik merkezi idareden tamamen bağımsız hareket etme...

Bağımlılık Teorisi

0
Bağımlılık Teorisi 1960’larda Latin Amerika’da ortaya çıkmıştır.  Doğu ülkelerinin geri kalmışlığını, bu ülkelerin batılı ülkelerin geçirdiği tarihsel aşamalardan geçmemesi nedeniyle ve bilimsel-teknolojik gelişmelerden yoksun...

Yalnızlık Politikası – Isolationism

0
Diplomasi’nin Gelişimi Uluslararası ilişkilerde, Ortaçağ ve Yeni Çağ itibariyle gelişen teknoloji, ticaret, büyük silahların bulunması imparatorlukların savaş isteğini azaltmış bunun yerini ise...

Hükümet Dışı Uluslararası Örgütler ve İnsan Hakları

0
Hükümet Dışı Uluslararası Örgütler ve İnsan Hakları Uluslararası ilişkilerde devletlerden sonra ikinci önemli rolü uluslararası örgütler oynamaktadır. Küreselleşme uluslararası örgütlerin yerini sağlamlaştırmış ve varlıklarına olan...

Kitap Analizi: Sosyolojik Düşünmek

0
Kitabın; Adı: Sosyolojik Düşünmek Yazarı: Zygmunt Bauman Yayınevi: Ayrıntı Yayınları Basım Tarihi: 1998 Türü: İnceleme Sayfa: 265 İşlenen Konu: İnsanın kişisel günlük yaşantısından edindiği görüş, duyuş, davranış ve düşünüş biçimleri ile...

Kenneth Waltz ve Neorealizm

0
Kenneth Waltz, neorealizm ya da kendi adlandırmasıyla yapısal realizmin kurucusu ve öncüsü olarak kabul edilmiştir. Waltz, bağımsız devletin varlığı ve anarşi...

Çevreleme Politikası

0
Çevreleme politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin (SSCB) yayılmacı politikasına karşı izlediği askeri, ekonomik ve diplomatik unsurlar içeren dış...