Prof. Dr. Ruhi Ersoy ile Türk Milliyetçiliğinde Ziya Gökalp’in Düşünce Yapısının...

1
Bu röportaj MHP Genel Başkan Başdanışmanı-TBMM 25-26. Dönem MHP Osmaniye MV. AHBV Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy ile "Türk Milliyetçiliğinde Ziya Gökalp'in...

Rethinking Nationalism Through Foucault

0
ABSTRACT The modernist theory of nationalism asserts that nationalism emerged as a product of modernity in the last two centuries owing to some economic, political,...

11 Eylül Sonrası Amerikan Milliyetçiliğinin Dönüşümü ve İslamafobi

0
ÖZET Bu yazının amacı, milliyetçilik kavramını açıklamak ve Amerikan milliyetçiliğinin geçmişten bu güne seyrini incelemektir. Amerikan ulusu kavramını anlamak, ABD’nin açık kader misyonu ile emperyalizm...

Ölümün Öldüğü Diyar: Doğu Türkistan

2
Bu röportaj, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit TÜMTÜRK ile ‘‘Çin’in Uygur Türkleri üzerindeki asimilasyon çalışmaları’’ üzerine yapılmıştır. 1. Seyit Tümtürk kimdir? Seyit TÜMTÜRK,...

Balkan Savaşları Öncesi Travmatik Tecrübelerin İttihat ve Terakki Üyelerinin Milliyetçilik Anlayışları...

0
ÖZET: On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren yeşeren ve Osmanlı içindeki aktif fikir akımlarından tarih üzerinde tartışmasız şekilde en çok izini bırakmış olan İttihatçılık, özellikle aynı...

Doç. Dr. Gülsüm Polat ile İttihat ve Terakki’nin Milliyetçilik Anlayışının Evrimi...

0
1. Öncelikle kendinizden, tahsilinizden ve ilgi duyduğunuz alanlardan bahsedebilir misiniz? Ben Gülsüm Polat, lisansımı 2002’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde tamamladım. Ardından Dumlupınar Üniversitesi'nde yüksek lisansa devam...

Alman Milliyetçiliğinin Dönemsel ve Kronolojik Evrimi

0
Bu röportaj, Dr. Sevil Özçalık Dumanoğulları ile "Alman Milliyetçiliğinin Dönemsel ve Kronolojik Evrimi" üzerine gerçekleştirilmiştir. 1. Alman milliyetçiliğinin takip ettiği kendine özgü bir yol...

Latin Amerika’da Uluslaşma Örneği Olarak Venezuela ve Bolivarcılık

0
ÖZET Bu çalışma Venezuela’nın ulus inşa sürecinde Bolivarcılığın yerini tartışarak, “Ulusal bilinç Bolivarcılık ile sağlanabilmiş midir?” sorusuna tarihsel analiz yöntemi ile cevap aramıştır. Venezuela, 1821...

Rus Milli Kimliğinde ve Siyasetinde “Avrasyacılık”

0
Özet Rusya tarihi boyunca hiçbir zaman bir ulus devlet olamamasına karşın her zaman ülkesi içinde varlığını sürdüren ulusları bir arada tutmaya çalışmıştır. Tarihinin büyük...

Dr. Hayati Ünlü ile Hint Milliyetçiliği Üzerine Röportaj

0
Bu röportaj, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) Uzmanı Dr. Hayati Ünlü ile Hint Milliyetçiliği üzerine yapılmıştır.  1. Kendinizden ve yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Öncelikle teşekkür...