Social Dilemma (2020)

0
“Ölümlülerin hayatına giren tüm büyük olaylar beraberinde lanet getirir.” -Sofokles Biz nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Baudrillard'ın tanımladığı “Tüketim Toplumu”nda mı? Debord’un tanımladığı “Gösteri Toplumu”nda mı? Giddens’ın “Postmodern...

Türkiye’de STK’ların Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

0
ÖZET: Bu makalede Suriye’den Türkiye’ye savaş sırasında sığınan, Türkiye’de de geçici koruma statüsü altında barınan mültecilerin yaşadığı zorluklar ve bu zorluklara devlet harici Sivil Toplum...

Sivil Toplumun Gelişiminin Arap Baharına Etkisi: Tunus ve Suriye Karşılaştırması

0
ÖZET Bu çalışmada Tunus’ta başlayıp Ortadoğu’ya yayılan Arap Baharı’nda sivil toplum bilincinin etkisi incelenmiştir. "Arap Baharı" olarak adlandırılan dönem Ortadoğu coğrafyasının yakın tarihinde çok önemli...

Madde Bağımlılığı Alanında Faaliyet Sürdüren Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Motivasyonu

0
ÖZET: Bu çalışma madde bağımlılığı alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerin gönüllü olma nedenlerini ve motivasyonlarına etki eden faktörleri daha evvel yapılmış olan araştırmalar...

Tek Parti Döneminde Değişen Kadın Rolleri ve Kadın Hareketleri

0
ÖZET: Geçmişten günümüze Türk toplumu içerisinde kadının konumu sürekli olarak sorgulanmıştır. Süreç içerisinde çeşitli atılımların, düzenlemelerin ve mücadelelerin var olduğu gözlemlenmiştir. Türk kadını için en...

Modern Sivil Toplum Kavramı ve Sosyal Kimlik Teorisi

0
Özet Bu çalışmanın amacı günümüzde bireyselleşme ile küreselleşme arasında kalan ve kendi kimliğini bulmak üzere sürekli çaba harcaması gerektiği görülen insanın, öncelikli olarak kendisini bu...

The Butler (2013)

0
"Everything you are and everything you have, is because of that butler." Senaryosu Wil Haygood'un (Eugene Allen'ın hayatının anlatıldığı) makalesinden esinlenerek Primetime Emmy ödüllü Danny...

Good Bye Lenin! (2003)

0
Alman yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Wolfgang Becker’in oturduğu 2003 yapımı “Good Bye Lenin!” o yıl çok ses getiren filmlerden biri olmuştur. Film, 2003...

Sivil Toplum ve Demokrasi

0
  Bu kitap analizinde "Sivil Toplum ve Demokrasi" adlı kitabın Doç. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun tarafından yazılan  “Birleştirici Demokrasi Devlet-Sivil Toplum İlişkisinin Yeniden Yapılandırılması İçin...

STK’ların Yerel Yönetimlerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Etkisi

0
ÖZET Bugün artık demokraside siyasal sistemlerin gelişmişliği ve demokratikliği, vatandaşların karar süreçlerine katılımıyla da yakından ilgilidir. Klasik demokrasi anlayışındaki gibi katılım, sadece “oy verme” davranışı...