Immanuel Kant’ın Etik Felsefesi Kısa Bir Bakış

0
Immanuel Kant 1724-1804 yılları arasında Könisberg’de yaşayan Aydınlanma Çağı filozoflarından Immanuel Kant bilim ve felsefe dünyasında eleştirel felsefenin ilk temsilcilerinden kabul edilir. İlk çalışmaları fizik...

Halvetilik, Halvetiliğin Balkanlara Etkisi ve Kosova Halveti Tekkesi Tarihi ve Günümüz...

0
İslam’da Tasavvuf inancı Hz. Muhammed (s.a.v)’in Kur’an ışığında İslam dinini yayması ile başlamıştır. İslam medeniyetinde tasavvuf inancı Allah’ın dinine uygun bir hayat sürebilmek için...

Dayton Antlaşması Tarihi ve Günümüze Etkileri

0
Dayton Antlaşması Tarihi ve Günümüze Etkileri "Bu adil bir barış olmayabilir; fakat süren bir savaştan daha iyidir." Diyen Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç savaşı sonlandırmak için...

TUİÇ Biga Söyleşileri: “Müzik Kültürü ve Dinletisi-2”

2
TUİÇ Biga Söyleşileri: “Müzik Kültürü ve Dinletisi-2” Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (TUİÇ) Biga Ekibi çalışmalarına ilk heyecanı ile devam ediyor. Ekibimiz, TUİÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite...

Kitap Analizi: Sosyolojik Düşünmek

0
Kitabın; Adı: Sosyolojik Düşünmek Yazarı: Zygmunt Bauman Yayınevi: Ayrıntı Yayınları Basım Tarihi: 1998 Türü: İnceleme Sayfa: 265 İşlenen Konu: İnsanın kişisel günlük yaşantısından edindiği görüş, duyuş, davranış ve düşünüş biçimleri ile...

TUİÇ Biga Söyleşileri: “Müzik Kültürü ve Dinletisi-1”

0
TUİÇ Biga Söyleşileri: “Müzik Kültürü ve Dinletisi-1” Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (TUİÇ) Biga Ekibi çalışmalarına ilk heyecanı ile devam ediyor. Ekibimiz, TUİÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite...

İslamofobi Aracı Olarak IŞİD

2
İSLAMOFOBİ ARACI OLARAK DAEŞ Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve müttefikleri arasında iki kutuplu bir çekişmeye...

Umuda Yolculuk: Barış Treni

0
    Belki de hiç dönemeyeceğimiz bir yerden,belki de hiç varamayacağımız bir yere yaptığımız yolculuğun adıdır, umuda yolculuk; barış treni.   Cumhuriyetin ilanıyla...

Zorunlu Göç Politikaları ve Köy Boşaltmaların Nedenleri -3

0
Hükümetlerin Çözüm Önerileri ve Yapılan Çalışmalar (9) TBMM Göç Komisyonu’nun raporunda hükümetlerin çözüm için hazırladıkları programların ayrıntılı dökümünü bulmak mümkün örnek vermek gerekirse; 30.6.1993'de Kurulan 49....

Zorunlu Göç Politikaları ve Köy Boşaltmaların Nedenleri -2

0
Zorunlu Göçün Hukuksal Boyutu OHAL Bölge Valilikleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. Maddesine dayanarak yapılan köy boşaltmalar hakkında dönemin Valileri, bu maddeye dayanarak kendi dönemlerinde...