Ortadoğu’da Su Sorunu ve Türk Dış Politikasında Sınır Aşan Sularımız

Giriş Sürekli büyüyen nüfus, su kullanımının her geçen gün artması ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı mevcut ve sabit su kaynaklarının ihtiyaçları karşılayamayacak hale gelmesi üzerine akarsuları paylaşan devletlerarasında yaşanan soruna “su sorunu” denilmektedir. Suyun devletlerarasında sorun teşkil etmesi, su sorununun sosyal bir bilimde incelenmesine yol açmıştır. Dünya’da ve özellikle bölgemizde kişi başına düşen su … Ortadoğu’da Su Sorunu ve Türk Dış Politikasında Sınır Aşan Sularımız okumayı sürdür