Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi- Özel Göç Sayısı Makale Çağrısı

0
719

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi

Aralık 2020 Özel Göç Sayısı Makale Çağrısı

İnsanlık tarihi kadar eski göç kavramı içinde bulunduğumuz 21. yüzyıla özellikle damgasını vurmaktadır. Ülkemiz ise bulunduğu jeopolitik konum dolayısıyla göç ajandasında ayrıca önemli bir yer tutmaktadır. 1960- 1970 döneminin iş gücü deposu Türkiye, yanı başındaki insani krizin etkisi ile önce Avrupa’ya ulaşma hayali kuran milyonlar için bir geçiş ülkesi iken zamanla göç alan bir ülke haline gelmiştir. Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle en yoğun şekliyle hissettiği göç dalgaları dünyanın farklı yerlerinde çok başka yansımalara sebep olmuştur. Göç “meselesi” iç politikadan insan haklarına, uluslararası siyasetten ekonomiye çok geniş bir alanda akademik disiplinle araştırılmayı bekleyen soru işaretlerini barındırmaktadır.

Sponsorlu

Göç olgusunun siyasi, sosyolojik, hukuki ve ekonomik boyutlarını birbirinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Dolayısıyla, göç çalışmaları çok disiplinli ve dinamik karakteri ile her gün yeni çalışma alanları için bir şemsiye görevi görmektedir. Ekonomik göçmenlerin uyum sorunu ve buna ilişkin geliştirilecek politikalar, göç ve toplumsal cinsiyet, yerinden olan kimselerin temel hakları ve bu kimselerin uluslararası düzlemde korunması, diaspora ve kimlik, iklim göçü, küreselleşmenin göç üzerindeki etkileri ve nihayetinde yaşadığımız dönemin de etkisi ile toplumsal sağlık ve göç halen üzerinde çokça çalışılmaya muhtaç göç düzlemindeki alanlardan sadece birkaçıdır. Buradan hareketle dergimizin Aralık 2020 Özel Sayısını “Göç” temasına ayırdık. “Göç” ana temasını ve onun alt dallarını inceleyen özellikle siyaset, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve hukuk bilimlerinden özgün makaleleri bu sayımıza katkı için bekliyoruz. Hakem değerlendirmesine gönderilmek üzere makaleler için son teslim tarihi 2 Kasım 2020’dir. Yazım kılavuzuna dergimizin sitesinden ulaşılabilir. Makalelerinizi DergiPark sistemi üzerinden gönderebilirsiniz.

DergiPark erişim linkimiz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar

Misafir Editörler: Itır Aladağ Görentaş & Burak Yalım

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here