Uluslararası İlişkiler Dış Poliitka Çalıştayı

0
257

Türk dış politikası yeni vizyonu ile akademi, politika yapıcıları ve medyanın artan oranda ilgisini çekmektedir. Farklı çevrelerin ilgisi dış politika üzerine yapılan tartışmaları çeşitlendirmiştir. Türk dış politikasının dayandığı ilkeler, mekanizmalar, bölgesel ve küresel ölçekte inisiyatifler akademik yayınlarda, müzakere masalarında ve medyada değişik yönleriyle tartışılmaktadır. Dış politikanın yeni çehresi aynı zamanda yeni kuramsal ve metodolojik bakış açılarını zorunlu kılmaktadır.

Türk dış politikasına dair en canlı ve yaratıcı alanı doktora çalışmaları oluşturmaktadır. Dış Politika Çalıştayı, doktora öğrencilerini dış politikanın farklı alanlarında çalışan akademisyenler ve dış politika yapıcılarıyla bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Sponsorlu

Akademik dünyanın dinamik yüzünü temsil eden doktora öğrencileriyle Türk dış politikasının masaya yatırılacağı Dış Politika Çalıştayı serisinin ilki Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün inisiyatifinde 23-24 Aralık 2011 tarihlerinde Konya’da düzenlenecektir.

Dış Politika Çalıştayı’na katılmak için Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi veya ilgili alanda bir doktora programına kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Bu şartı taşıyan adayların doktora programına kayıtlı olduklarını gösteren bir belge, tüm iletişim bilgileri ve çalışma alanlarını özetleyen en fazla 500 kelimelik bir metinle birlikte 13 Aralık 2011 tarihine kadar, çalıştay sekretaryasına e-mail yoluyla başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular Dış Politika Çalıştayı Akademik Kurulu tarafından titizlikle değerlendirilecektir. Başvurusu kabul edilen katılımcılarla çalıştay sekretaryası yoluyla doğrudan iletişim kurulacak ve davetlilerin yol ve konaklama masrafları organizatörler tarafından karşılanacaktır.

 

Çalıştay Sekretaryası ve İletişim Bilgileri:

 

Ar. Gör. Dr. Arif B. ÖZCAN, [email protected], 0332 223 31 05, 0553 317 97 57

Ar. Gör. Erdem OZLUK, [email protected], 0332 223 30 00, 0537 540 31 47

 

Adres: Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Alaaddin Kampüsü, Selçuklu/ KONYA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here