YAZIM KRİTERLERİ

 1.Araştırma Yazısı

 • Araştırma yazınız şu bölümleri içermelidir:
 1. Özet ve Abstract
 2. Giriş
 3. Literatür Taraması
 4. Analiz – Tartışma
 5. Sonuç
 6. İsim Soy isim (Tercihen bağlı olunan üniversite-bölüm)
 7. Kaynakça
 • Tüm yazı türlerindeki atıflar APA-7 stilinde yazılmalıdır.
 • Araştırma yazınız kaynakça hariç 3000-4000 kelime aralığında olmalıdır.
 • Yazılar Word formatında yüklenmelidir.

2.Belgesel-Film Analizi

 • Film/Belgesel analizinde öncelikle o yapımın adı ve çıkış tarihi, yönetmen, filmin türünü içeren künye verilmelidir.
 • Film analizinin odak noktası, ilgilendiğiniz sosyal bilimler alanlarından biriyle yapılan analizdir.
 • Film analizi, 750-1000 kelime aralığında olmalıdır.
 • Yazılar Word formatında yüklenmelidir.

3.Kitap Analizi

 • Kitap analizinde de öncelikle o kitabın adı ve basım tarihi, yazar adı ve yayınevini içeren künye verilmelidir.
 • Kitap analizi kitabın özeti şeklinde değil; Uluslararası İlişkiler ya da Siyaset Bilimi çerçevesinde analiz yapılarak oluşturulmalıdır.
 • Kitap analizi, 1000-1500 kelime aralığında olmalıdır.
 • Yazılar Word formatında yüklenmelidir.