Çeviri: Bosna’da ‘Doğu Sorunu’ Tekrar Yükseliyor

Bu yazı, Riada Asimovic Akyol‘un New Lines Magazine için kaleme aldığı “In Bosnia the ‘Eastern Question’ is Rising Again” makalesinden çevrilmiştir. Yazının aslını aşağıdaki bağlantıdan bulabilirsiniz.

In Bosnia the ‘Eastern Question’ is Rising Again 

 

Savaşın Balkanları kasıp kavurmasından otuz yıl sonra, Bosna’nın geleceği yine belirsiz görünüyor ve İslam-karşıtı hikâye bir kez daha çirkin yüzünü gösteriyor.

Bosna’da doğup yaşadığınızda, Doğu Sorunu’nun gerçekte kaç kez tekrarlanacağını merak etmeden duramazsınız.” Srebrenica Anıt Merkezi müdürü Emir Suljagić geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir yazı yazdı.

Osmanlı sonrası Balkanlar’da azınlık olarak yaşayan yerli Müslümanların acı dolu tarihine atıfta bulunuyordu- kitlesel imha da dâhil olmak üzere ayrımcılık, şiddet içeren sınır dışı etme veya daha kötüsünü içeren bir tarihe. Ayrıca bazı Avrupalıların 19. yüzyılda bu uzun vadeli soykırımı tanımlamak için icat ettikleri örtmeceye atıfta bulunuyordu: “Doğu Sorunu”.

Bu “sorun” tarihsel bir temadır, ancak aynı zamanda çok acil bir konudur, çünkü anavatanım Bosna-Hersek, Bosna soykırımıyla sonuçlanan üç yıllık uluslararası silahlı çatışmayı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması’nın 1995’te imzalanmasından bu yana en ciddi siyasi ve güvenlik krizinden geçiyor. 

Son birkaç ay içinde, üçlü cumhurbaşkanlığının Bosnalı Sırp üyesi ve Sırp Cumhuriyeti tarafının ayrılıkçı çabalarının lideri Milorad Dodik, ülkenin parçalanmasına yönelik bazı açık adımlar attığını duyurdu. Tıpkı siyasi seleflerinin Bosna devletini yıkmayı amaçladığı gibi, Dodik de aynı Müslüman karşıtı anlatıları ve Boşnaklara karşı nefret dolu, özcü söylemleri 90’ların başındaki son soykırımı planlayan ve yürüten savaş suçlularına paralel olarak kullanmaya devam ediyor. (Boşnakça milliyete atıfta bulunurken, Boşnak genellikle Müslüman mirasın vatandaşlarına atıfta bulunur.)

Dodik’in yenilenen, maksatlı ve artan “Müslüman” terimi, tüm Boşnakları sadece dini bir gruba indirgemeyi, onları Avrupa’da bir kez daha yabancı olarak göstermeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, bazı Batı Avrupalı liderlerin kıta hakkında sahip oldukları vizyona ve Müslümanlarla ilgili İslamofobik anlatıları benimsemelerine de dokunmayı umuyor. Ancak bu anlatı Dodik’in ötesine geçiyor. Avrupa’daki en yabancı düşmanı ve açıkça sesini yükselten Müslüman karşıtı liderlerden ikisi olan Macaristan başbakanı Viktor Orbán’dan ve Slovenya’dan Janez Janša’dan açık destek buluyor. 90’lardan tanıdık bir çizgi olan “Avrupa’nın savunması” dedikleri şeyde birleşmiş görünüyorlar.

Biz Hristiyanız ve bu benim deneyimim. Ve tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki Müslümanların değerlerinden vazgeçmediğini söyleyebilirim” dedi. Farklı kültürlere sahip ülkelerden gelen göçmenlere işaret ederek, “Avrupalıların birkaç on yıl sonra Avrupa’da yaşayıp yaşamayacaklarını” da sordu. Avrupa’da ‘demografik istikrarı’ korumak için önerdiği böylesine ırkçı bir vizyon, Müslümanların beyaz, Hıristiyan Avrupalıları aşma misyonunu üstlendiği sözde ‘Büyük Değiştirme’ komplo teorisinin dehşetini de yansıtıyor. Macar hükümeti, 2015’ten bu yana, en sağcı, milliyetçi, göçmen karşıtı, popülist, ‘aile yanlısı’ politikacıları, kilise yetkililerini ve diğer muhafazakâr şahsiyetleri bir araya getiren bu yıllık uluslararası toplantıyı organize ediyor. Bu yıl Dodik, Sırp entelektüel ve siyasi elitlerinin 1990’lardaki son soykırıma zemin hazırlamak için Müslümanları ötekileştirmek için kullandıkları aynı İslamofobik mecazları canlandırıyordu. Dodik’in bilinçli dil tercihleri, Müslümanların yüzyıllardır bölgede nasıl yaşadıklarını gözden kaçırması ve bazı AB ülkelerindeki en üst düzey siyasi liderler arasında gördüğü sempati ve destek, geçmişten gelen aynı endişe verici çanları çalıyor. Ayrıca, Balkanlardaki Müslümanlarla ilgilenirken bu seçkinlerin zihinlerinde ‘Doğu Sorunu’nun kalıcılığını yeniden teyit ediyorlar.

Peki, Doğu Sorunu tam olarak nedir? Hıristiyan devlet adamlarının 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak ve tüm ‘Türkleri’ -yani Osmanlı Müslümanlarını- Asya’ya ‘geri’ sürmek amacıyla kullanmaya başladığı bir terimdi. Kökeni genellikle 1774’teki Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadar uzanır, ardından Çarlık Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ortodoks Hıristiyanlarının korumasını üstlenirken, aynı zamanda Karadeniz kıyısı üzerinden Osmanlı’nın kalbine ve Balkanlara fiziksel erişim sağlar. O zamanlar ‘Avrupa’nın Hasta Adamı’ olarak adlandırılan Osmanlı İmparatorluğu’nun kademeli olarak küçültülmesi 19. yüzyılda da devam etti. Ancak bu yalnızca imparatorluğun geri çekilmesi değildi; aynı zamanda Güneydoğu Avrupa’daki eski Osmanlı topraklarında yaşayan Müslümanların toplu olarak sürgüne gönderilmesi ve yok edilmesiydi.

Batı Balkanların önde gelen İslam âlimlerinden Fikret Karčić, bu acı hikâyeyi ‘Balkanların Müslümanları: 20. Yüzyılda Doğu Sorunu’ adlı kitabında anlatıyor. Balkanlarda ne zaman bir Hıristiyan çoğunluk ulus-devleti doğsa, zaman zaman kitlesel kıyımların, katliamların ve yeni diasporaların ortaya çıktığını gösteriyor. Avrupa’da Müslümanların benzer sınır dışı edilmeleri birkaç yüzyıl önce İspanya ve Sicilya’da meydana geldi ve Yahudiler genellikle Müslümanlarla aynı kaderi paylaştı. Karčić’e göre, Lozan Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’nin sonunu işaret ettiği 1923’ten sonra bile Balkan Hristiyan milliyetçi elitleri arasında Müslüman nüfusa yönelik ‘Doğu Sorunu zihniyetinin hayatta kalması’, 1992’den 1995’e Boşnaklara yönelik soykırıma kadar devam etti.

Üstelik bu son soykırımın ardından, hayatta kalanlar sadece soykırımın inkârıyla değil, aynı zamanda savaş suçlularının sürekli bir zaferi ve yüceltilmesiyle de uğraşmak zorunda kaldılar. Dayton Barış Anlaşması’nın yarattığı verimsiz bir hükümet sisteminin yanı sıra zayıf ekonomisi ve çok sayıda yolsuzlukla Bosna yaralı kaldı ve ilerlemesi engellendi. Yerleşik etno-milliyetçi seçkinler kazanç elde ederken, nüfusun geniş kesimleri yoksulluk içinde acı çekmeye devam etti ve aralıksız genç göç dalgalarına katkıda bulundu. Bu gerçeklikler varlık hatları boyunca geçerlidir. Ancak, her türlü günlük zorlukların yanı sıra, Boşnaklar için devam eden varoluşsal tehdit, gerçekliklerinin en ciddi parçası olmaya devam ediyor.

İsimler değişir, ancak Sırp (Ortodoks) ve Hırvat (Katolik) etno-milliyetçi liderlerin- şu anda Bosna’da Milorad Dodik ve Dragan Čović ve bölgedeki Aleksandar Vučić ve Zoran Milanović’in – Boşnaklar ve öncelikle onların Müslümanlığı hakkında devam eden aynı şovenist düşünce, bir buçuk asırdan fazla bir süredir değişmedi. 19. yüzyıl Balkan milliyetçiliklerinde etno-dini çizgiler, özellikle din ve etnisitenin birleştirilmesi nedeniyle, içerme ve dışlamanın ana göstergesiydi. Bölgedeki birçok heterojen Müslüman topluluk, heterojen Hıristiyan topluluklar arasında ve onlarla birlikte yaşamasına rağmen, siyasi olarak öncelikle Müslüman olarak kabul edildi. Hepsi yok etmek için eşit hedefler haline geldi. Dolayısıyla, sürekli olarak kendini korumayı düşünmek zorunda olan ve geçmişteki katliamların tekrarlanmasından korkanların zihinlerine ‘Doğu Sorunu’ paradigmasının geri gelmesi olağandışı bir durum değil.

Bu nedenle Karčić’in konuyla ilgili bilginliği hem geçmişten hem de günümüzden olayları tartışmak için geçerli bir prizma olmaya devam ediyor. 20. yüzyılın sonundaki katliamların habercisi olan siyasi söylemdeki ana motiflere ve bunların 19. yüzyılın sonundakilerle benzerliklerine işaret ediyor. Bunlar arasında Sırp politikacılar ve entelektüel seçkinlerin İslam’ı Avrupa topraklarında yabancı bir din olarak tasvir ederek saldırganlığa yönelik propagandacı hazırlıkları, Müslümanları yabancılar ve Osmanlı kalıntıları olarak çerçevelemeye yönelik kelime dağarcığı ve başta Rusya olmak üzere Osmanlı mirası için savaş zamanlarından kalma müttefik arayışının yanı sıra ülke topraklarından ‘temizlenmek’ için ‘dönüştürür’.

Ayrıca Karčić, Balkanlardaki ‘Müslüman tehlikesini’ durdurmak, Avrupa’yı savunmak anlamına geldiği bilinen tez aracılığıyla “Doğu Sorunu zihniyetini” parçalara ayırdı. Bu vizyonda Avrupa, Hıristiyan âlemi ile eşittir. Bazı Hırvat yazarlar tarafından Hıristiyan veya Katolik Avrupa’nın İslam’a karşı savunmasının ön saflarında yer alan Hırvatistan’ı tanımlamak için kullanılan, ilgili başka bir referans çerçevesi olan Antemurale christianitatis’ten (“Hıristiyanlığın siperi”) bahseder. Bu, 90’ların başındaki Bosna ihtilafı sırasında Hırvat saldırılarının gerekçesi olarak hizmet etti.

Böylesine kanlı bir tarih nedeniyle, bugün, Bosna’dan gelen haberler uluslararası medyayı yeniden doldurduğunda- bu kez Dodik’in açık ayrılıkçı adımları nedeniyle olası yenilenen şiddet alarmlarıyla birlikte- çoğu kişi hem ülkenin parçalanması hem başka bir soykırım dalgası geleceği konusunda endişeleniyor.

Rusya ve Çin, Batı’nın müdahalesi durumunda yardım için “arkadaşlarını” aramakla tehdit eden Dodik’i açıkça destekliyor. Dolayısıyla Bosna krizi, Batı’nın Dodik’in politikalarını yatıştırdığı bir atmosferde ve aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yönelik ciddi askeri saldırı tehditleri sırasında, etki alanını yeniden tesis etme ve NATO’nun daha fazla genişlemesini önleme konusundaki net emelleriyle gelişiyor. Bosna’daki pek çok kişi buna katılmaya hevesli görünüyor.

İngiltere’ye, Dodik’in ayrılıkçı SNSD partisini hedef alan ve Bosna’nın toprak bütünlüğünü desteklemek için asker konuşlandırmaya yönelik yaptırımlar uygulaması yönünde çağrılar yapıldı. Türkiye bölgede diplomatik olarak angaje olmaya devam ediyor, ancak Kasım ayı başlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin “Bosna-Hersek’in 1990’larda yaşadığı acıları tekrar yaşamasına kesinlikle izin vermeyeceğini” söyledi. 5 Ocak’ta ABD, Dodik’i yolsuzlukla suçlayarak ve Bosna’nın ve daha geniş bölgenin istikrarını tehdit etmekle suçlayarak yeni yaptırımlar ilan etti. Yine de ABD ve AB yetkilileri seçim ve anayasa reformunu görüşmek üzere Bosnalı siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldiklerinde, devam eden ayrılıkçı krize öncelik vermediler. Bunun yerine, ayrılıkçı Bosna partilerinden oluşan gruba Čović’in ayrımcı taleplerini kabul etmeleri için baskı yapmaya bile çalıştılar.

Sonuç olarak birçok soru ortaya çıktı. AB, Bosna’nın devlet egemenliğinin baltalanmasına karşıysa, Avrupa Komisyonu neden Dodik’i Sırp Cumhuriyeti’ne 600 milyon avronun üzerinde sübvansiyon ve kredi hazırlayarak mali olarak ödüllendiriyor? Ek olarak, Dodik’in Macaristan, Slovenya ve Hırvatistan gibi üye ülkeler nedeniyle Bosna’yı parçalama çabasını engellemek için bir araç olarak yaptırımlar konusunda AB düzeyinde bir fikir birliği yok. Bu, Kurt Bassuener gibi analistlerin yıllardır uyardığı AB’nin ‘caydırıcılık başarısızlığının’ sadece bir parçası.

Bu caydırıcılık eksikliği, politikacıları açıkça İslamofobik bir dil kullanmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla, Macaristan’ın kamu diplomasisi ve ilişkilerinden sorumlu devlet sekreteri Zoltán Kovács, alenen “Bosna’nın önündeki zorluk, 2 milyon Müslümanın yaşadığı bir ülkeyi nasıl entegre edebileceğimizdir” diye tweet attığında, ‘diğer Avrupalı liderlerin özelde söyledikleri gibi’ Müslüman karşıtı ifadeleri pek çok Boşnak’ın kabul etmesine şaşırmamak gerekir.

Ve bu tür ırkçı açıklamalara karşı hızlı, gerçek hayattaki sonuçlar veya güçlü tepkiler yoksa bu görüşü ne kadar veya kaç AB liderinin gerçekten paylaştığının bile önemi yok. İster ilgisizliğinden ister suç ortaklığından olsun, bu tür bağnaz açıklamaların hedefi yine aynıdır ve sonuç ancak onlar için zararlı olabilir. Tüm bu tutarsızlık ve hareketsizlik, 90’lardan kalma üzücü bir dejavu.

Lisan daha önce duyuldu. Temmuz 1992’de Bosna-Hersek’teki Sırp Halk Meclisi’nde bir politikacı konuştu. “Avrupa burada bir İslam devletinin kurulmasını istemiyor ve buna izin vermemeli; bu bizim en büyük sorunumuz, bu bizim en büyük sorunumuz” dedi. Bu, hüküm giymiş savaş suçlusu ve eski Bosnalı Sırp lider olarak soykırımın düzenleyicisi Radovan Karadžić’ti.

Bosnalı Sırp rejiminin dehşeti ortaya çıktıktan sonra bile, görüşleri alışılmadık değildi. ‘Clinton Bantları’ kitabına göre, bazı Avrupalı liderler 1992’de Bosna-Hersek’teki olaylardan da “Hıristiyan Avrupa’nın acılı ama gerçekçi restorasyonu” olarak söz ettiler veya Bosna’nın “Avrupa’ya ait olmadığını” söylediler.

Ne yazık ki en son ifşaatlar, Avrupa’da yaşayan bireysel vatandaşların geniş dini yelpazesine bakılmaksızın, Avrupa’da siyasi bir Müslüman çoğunluk devletinin varlığının değişmez bir kabul edilemezliğine inanarak, çok sayıda kişinin uzlaşmazlığını sürdürdüğünü kabul etmeye yol açtı.

Boşnaklar hem Müslüman “Türkler” hem de Sırp ulusunun inşasında ebedi düşmanlar olarak ve aynı zamanda orta çağdan günümüze Müslümanlara karşı (Hristiyanların) muhalefetine ve İslam ve Osmanlı İmparatorluğuna düşmanlığına dayanan belirli bir kültürel ve dini Avrupa vizyonunda ‘öteki’ olmaya devam ediyor.

Mesele şu ki, Boşnaklara yönelik çağdaş tehdidin kökleri derin ve karanlık bir tarihe dayanıyor. Pek çok kişi, ‘Büyük Sırbistan’ veya ‘Büyük Hırvatistan’ gibi dini çizgilere dayanan etnik olarak homojen ulus devletlere yönelik özlemleri yerine getirmek için aynı 19. yüzyıl hayallerini barındırıyor. Ve Bosna-Hersek’in, halkının ve özellikle Boşnakların varlığının inkârı, 21. yüzyılda farklı yasal çerçevelerde de devam etmektedir.

Ancak bu eski şovenizm, geçmişteki soykırımları ödüllendirerek ve yenilerine katkıda bulunarak kazanacak mı? Batılı güçler, Dodik’i durdurmak için Bosna’daki ayrılık karşıtı akımlarla güçlerini birleştirirse, Bosna birleşik bir ülke olarak kalabilir. Bölgeye getirdiği onca ölüm ve cinayetle ‘Doğu Sorunu’ belki sonsuza kadar dindirilebilir.

 

Çeviren: Büşra Özyüksel

European Studies O-Staj Koordinatörü

Sosyal Medyada Paylaş

Büşra Özyüksel
Büşra Özyüksel
Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2017 yılında mezun olduktan sonra 2018 yılında Stipendium Hungaricum burs programı ile Macaristan Peç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler - Avrupa Çalışmaları bölümünden "Populism's Effect on Foreign Policy Decision-Making Processes the Case of Hungary and Turkey" adlı yüksek lisans tezi ile mezun olmuştur. Eylül 2020 tarihinden beri yine Stipendium Hungaricum burs programıyla Macaristan Szeged Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora programına devam etmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tarih:

Beğenebileceğinizi Düşündük
Yazılar

Uluslararası Göç Dalgaları ve Kentsel Kalkınma: İstanbul Örneği

Bu yazıda, öncelikle Türkiye’nin göç ile kalkınma sürecinin anlaşılması ve kalkınmanın nasıl bir seyir izlediği, ardından İstanbul'un tarihsel süreç içerisinde dış göçler tarafından nasıl şekillendiği, 21. yüzyılın uluslararası en derin göç meselesi olan Suriyeli mülteci akınının etkisi vurgulanarak değerlendirilecektir.

Röportaj: Gülüm Özçelik ile Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Bağlamında Göç

Bu röportaj, Gülüm Özçelik ile Uluslararası Hukuk ve İnsan...

Göçün Feminenleşmesi: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Kadın Göçmenler

Bu çalışma, göç deneyimi yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan mağduriyetlerini ortaya çıkarmaya, bu kadınların göçlerinin nedenleri ve yöntemlerine, göç esnası ve sonrasında karşılaştıkları risklere ışık tutmaya çalışmaktadır. 

Suriye İç Savaşı Sonrası Yaşanan Göçün Terör Bağlamında AB’ye Etkileri

Bu yazıda AB kuruluşu ve gelişim süreci kısaca ele alındıktan sonra Suriye İç Savaşı’nın patlak vermesiyle başlayan süreç ve iç savaşın şiddetlendiği yıl olan 2015 ve sonrasında Avrupa ülkelerinde görülen terör olayları üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda bu süreçte oluşan göç dalgalarının Avrupa’da aşırı sağın ve İslamofobinin yükselişi üzerindeki etkileri ele alınacaktır.