Eğitim

O-Eğitim (Online Eğitim), o-Eğitim, video sertifika programları yerine alanında uzmanlar tarafından canlı ve interaktif şekilde uygulanan, katılımcılara teknik bilgi ve beceri eğitimi ile birlikte ekip çalışması fırsatı tanıyarak yalnızca teknik değil, kişilerarası becerilerinin de gelişimini destekleyen yaşam boyu öğrenim platformudur.

O-Eğitim katılımcılara;

  • Canlı ve interaktif eğitimlerle öğrendiğini pratiğe dökme,
  • Proje bazlı çalışmalarla eğitim sonu bir fikir/ürün/pratik yapabilme
  • Profesyonellerin de dahil olduğu geniş bir ağa dahil olma
  • Avrupa Yüksek Öğretim ve Akreditasyon Ajansı (EAHEA) tarafından onaylanan sertifikaya sahip olma fırsatı sunmaktadır.

O-Eğitim; çeşitli akademiler, eğitimler ve atölyelerden oluşmaktadır. Sosyal Bilimler 101, Diplomasi Akademisi, Siyaset Akademisi, Demokrasi Atölyesi ve Toplumsal Cinsiyet Atölyesi gerçekleştirdiğimiz öncelikli programlardır. Bunun yanında eğitim hayatımıza ve mesleki becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacak İçerik Yazımı, Podcast Eğitimi, Bilimsel Araştırma ve Tez Yazım Teknikleri, Proje Döngüsü, Dijital Pazarlama eğitimleri ile O-Eğitim, çok yönlü içeriklere sahiptir.

O-Eğitim, dijitalleşme ile birlikte değişen eğitim dünyasına zaman tasarrufu, mekandan bağımsız ve kolay ulaşılabilir olmak gibi birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Alanında profesyonel kişiler tarafından verilen ve kişilerin teorik bilgi yanında pratikte de gelişmesi amaçlayan eğitimlerimiz,  üniversite öğrencileri, profesyoneller ve ilgili kişiler gibi geniş çaplı bir hedef kitleye hitap etmekle beraber uluslararası bir kitleye de ulaşmayı hedefliyor.

O-Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için: www.o-egitim.com