Balkan Bülteni / 02-04 Mayıs

0
  Arnavutluk   "Geçmişe Saygı Duymak Gelecek için Yatırımdır" Meclis sözcüsü Gramoz Ruçi, "5 Mayıs Arnavutluk Şehitler Günü" münasebetiyle geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı konuşmada, bir memleketin şehitlerine saygı...

Sırp Hırvat Sloven Krallığı’nın Etno-Sembolizm Perspektifinden İncelenmesi

0
ÖZET: Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, Balkan topraklarında Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rus Çarlığının etkisi altında kalmış etnik grupların, uluslararası ortamda kendilerini koruma amacıyla Fransız devrimi ve...

Avrupa Birliği Çerçevesinde Almanya’nın Göç ve Göçmen Politikalarının Popülizm ve Medya...

0
Özet Bazı ülkelerde şiddet ve çatışmanın artması, iç karışıklıklar ve insan hakları ihlalleri gibi hayati sorunlar o ülkelerde barış ortamını tehlikeye atarak  kişilerin can güvenliği...

Balkan Bülteni / 29 Nisan- 2 Mayıs

0
  Arnavutluk "Geçersiz Oyların Sayılması Vatandaşın Güvenini Kazanmak için Çok Önemli"  Arnavutluk Cumhubaşkanı Ilir Meta geçtiğimiz salı günü 25 Nisan seçimlerindeki 83.024 geçersiz oyun son üç seçimdir...

Hızlı Moda Akımının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Doğrultusunda İncelenmesi

0
ÖZET: Sürdürülebilirliğin sadece ekonomik açıdan ele alınmasının öneminin azalmasıyla toplumsal, çevresel ve ekolojik açıdan da kapsamlı şekilde uygulanması, sürdürülebilirliği her alana uygulanabilir kılmıştır. Tekstil ve...

Haftalık Göç Bülteni / 26 Nisan- 1 Mayıs

0
  SURİYELİ ÇOCUKLAR NEDEN İNTİHAR EDİYOR? Çocukların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen uluslararası örgütlerden biri olan 'Save The Children' yaptığı araştırma ile bu şaşırtıcı haberi ortaya koydu:...

Küreselleşmenin Ana Akım Medya ve Sosyal Medya İlişkisi

0
  Özet Çağımızın gündeminde en çok yer alan kavramlardan biri olan küreselleşme, zamanımızın toplumsal hareketlerini açıklamada ilk başvurulan referans noktalarından biri olmuştur. Haberleşme ve iletişimi hızlandırıcı...

Amerikan Olmak: Çok kültürlülük Çerçevesinde İç Savaş Sonrası Amerika Birleşik Devletleri...

0
    Özet Tanımı yeni yapılmış olan ve Kuzey Amerika çıkışlı olduğu kabul edilen çok kültürlülük en temel tanımıyla birden fazla kültürün bir devletin toprakları üzerinde, birlikte...

Muhalefet Partilerinin Göçmen Politikaları

0
ÖZET: Göç konusu, özellikle on yıldan fazla süredir, uluslararası alanda ve ülke siyasetinde çok önemli bir yere sahiptir. İktidar partisinin göç konusundaki tutumu ve politikaları...

Post-Kolonyal Teori Çerçevesinde Ortadoğu Tarihi Üzerine Genel Bir Bakış

0
ÖZET Endüstri devrimi sayesinde teknoloji ve ekonomi alanlarında büyük gelişmeler kaydeden batı devletleri, enerji kaynaklarının bolluğu, ticaret yollarının varlığı ve insan gücü özelliklerine binaen Ortadoğu’ya...