Görüş Yazıları

Sorun Eşitsizliği Arttıran Politikalar, Göçmenler Değil

TUİÇ Akademi genel direktörü Burak YALIM, bu görüş yazısında dünyanın 2022 yılında göç ve göçmenler konusunda nasıl bir sınav verdiğini farklı coğrafyalardaki göç hareketleri ve göç yönetimine dair gelişmeler ışığında ele alacak.

Dijital Hizmetler Yasası Demokrasiye Çare Olabilecek mi?

Bu yazıda Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) uyum kapsamında örnek aldığı düzenleme olan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) değerlendirilecek.

Demokrasinin Ölümü

Demokrasinin beşiği olarak kabul edilen İngiltere’de iki ayda üçüncü bir başbakanın iktidara gelmesi, ülke içinde ve dünya kamuoyunda birçok tartışmaya sebep oldu. İngiltere’nin bu...

Dönüşen Savaşlar Değişen Aktörler: Rusya-Ukrayna Savaşından Örnekler

Devletlerarası ilişkileri ve toplumsal dinamikleri etkileyen, bu bağlamda günümüzde de varlığını devam ettiren savaş olgusu, her çağın koşullarına adapte olmayı başarmıştır. Söz konusu süreç...

Savaş Olası ama Kaçınılmaz Değil!

Uluslararası hukukta deniz sınırlarının belirlenmesi, özellikle dar denizlerde komşu veya karşılıklı kıyı devletlerinin çatışan iddialarından kaynaklanmaktadır. Ülkenin karşı tarafında, karasularının dış sınırına yakın başka...
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img