2023 Küresel Göç Trendleri: Türkiye’den Bir Bakış

2023 yılı, göç ve göçmenlerle ilgili küresel trendler açısından dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Bu gelişmeler coğrafi konumu ve siyasi dinamikleriyle Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Bu yazıda, Türkiye’nin göç politikaları ve göçmenlerle ilgili konuları, 2023 yılında öne çıkan küresel göç trendleri bağlamında ele alıyorum. Yazının sonunda 2023 yılında göç ve göçmenlerle ilgili öne çıkan kitap, film ve olayı da sizlerle paylaşacağım.

GÖÇ YÖNETİMİNDE YENİ MODELLER

2023 yılında, birçok ülke göç yönetimi ve insani koruma konusunda yenilikçi yaklaşımlar benimsedi. Bu yaklaşımlar, göçmenlerin güvenli ve düzenli yollarla sınırlarını geçmelerini sağlamak ve kaçakçılık gibi riskleri azaltmak amacıyla geliştirilse de oldukça ağır eleştirilere de hedef oldu.

İtalya ve Arnavutluk Anlaşması: İtalya’nın, Arnavutluk’ta sığınmacıları geçici olarak barındırma planı, Avrupa Birliği (AB) dışında bir ülkenin AB üye devleti için göçmen tutma uygulamasının ilk örneği olabilir. Bu anlaşma kapsamında İtalya, sığınmacıların başvurularını işleme ve gözaltı merkezlerinin inşasını finanse etme sorumluluğunu üstlenecekti. Ancak, Arnavutluk Anayasa Mahkemesi bu anlaşmayı hukuki endişeler göz önünde bulundurularak durdurdu (AP News, 2023).

AB ve Kuzey Afrika Ülkeleri: AB liderleri, Kuzey Afrika ülkelerini bloğa girişin kapı bekçileri olarak konumlandırdı. Özellikle, Tunus ile yapılan 1 milyar Euro’luk anlaşma, düzensiz göçü durdurmayı hedefliyor (Politico, 2023).

Birleşik Krallık ve Ruanda Planı: Birleşik Krallık’ın, sığınmacıları Ruanda’ya gönderme teklifi, ülkenin Yüksek Mahkemesi tarafından yasa dışı bulundu (BBC News, 2022). Ayrıca, Birleşik Krallık ve Fransa, Manş Denizi boyunca yeni bir göçmen gözaltı merkezi kurma konusunda anlaştı (Al Jazeera, 2023).

ABD, Kanada ve İspanya’nın Güvenli Hareketlilik Ofisleri: Bu ülkeler, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador ve Guatemala’da güvenli hareketlilik ofisleri  kurarak, bireylerin bu ülkelerde insani koruma veya işgücü yollarına başvurmasına olanak tanıdı. Bu ofisler, kaotik sınır girişlerini ve kaçakçı bağımlılığını azaltmayı hedefliyor ( Reuters, 2023).

Türkiye’nin 2023 Yaklaşımı, Mobil Göç Noktaları: Türkiye’de 2023 yılında göç yönetimi ve düzensiz göçmenlerin tespiti konusunda önemli adımlar atıldı. Türkiye, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran Mobil Göç Noktası uygulamasını genişletti. Bu uygulama, özellikle büyük şehirlerde etkin bir şekilde kullanıldı. Mobil Göç Noktalarında yapılan kontroller sonucunda, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47 bin 466 kişi, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi (İçişleri Bakanlığı, 2023).

GÖÇMENLER İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE GİDİYOR

2023 yılında, göçmenlerin hareket modellerinde önemli bir değişiklik gözlendi. Birçok göçmen, ilk varış noktalarından sonra ikinci veya üçüncü ülkelere geçiş yapmaya başladı. Bu eğilim, göçmenlerin daha iyi yaşam koşulları ve fırsatlar arayışını yansıtıyor.

Amerika Kıtası: Özellikle Latin Amerika’dan Kuzey Amerika’ya doğru olan göç hareketleri, göçmenlerin birden fazla ülkeye geçiş yaparak nihai hedeflerine ulaşma çabalarını gösteriyor.

Avrupa: Ukrayna’dan kaçan mülteciler, başlangıçta Polonya gibi komşu ülkelere sığınırken, zamanla daha batıdaki Avrupa ülkelerine geçiş yaptı. Rusya’nın işgali sonrası yerinden edilen yüz binlerce Ukraynalı, ikinci yıllarında Polonya’dan ayrılarak Avrupa Birliği’nin daha derinlerine doğru hareket etti. 2023 itibarıyla, Almanya 1.2 milyon Ukraynalıyı ağırlarken, Polonya’daki sayıları 959.000 civarındaydı (Refugees from Ukraine in the EU, 2023).

Türkiye’den Avrupa’ya Göç: Türkiye üzerinden Avrupa’ya yönelik düzensiz göç hareketleri, Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine vize başvuru süreçlerini olumsuz etkiledi. 2023 yılında, Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine yaptığı iltica başvurularında önemli bir artış gözlendi. Eurostat’a göre, 2023 yılının ilk dokuz ayında AB ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı 51 bini aştı. Bu, 2022 yılında kırılan 48 bin 615 başvuru rekorunu geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türk vatandaşlarının en çok iltica başvurusu yaptığı ülke Almanya oldu. (Euronews, 2023a).

Türk Vatandaşlarının ABD’ye Düzensiz Göçü: 2023 yılında Meksika Sınırından ABD’ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler arasında 18,986 Türk vatandaşı bulunuyordu.  2020-2022 arasında 3 yıllık dönemde ABD’ye geçen düzensiz Türk vatandaşlarının sayısı 27 bin iken, sadece 2023 yılında bu sayı 18,986’ya ulaştı. Bu veri, Türk vatandaşlarının ABD’ye yönelik göç hareketlerindeki önemli bir artışı ve göçmenlerin rotalarındaki değişimi gösteriyor. Bu artış, Türkiye’den ABD’ye olan göç hareketlerinin dinamiklerinde ve göçmenlerin tercihlerinde meydana gelen değişiklikleri yansıtıyor. Ayrıca, bu durum, Türkiye’nin iç ve dış politikasında, göç yönetimi stratejilerinde ve uluslararası ilişkilerde dikkate alınması gereken önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

YETENEKLİ GÖÇMENLER İÇİN REKABET, TÜRKİYE’DEN BEYİN GÖÇÜ

2023 yılında, dünya genelinde yüksek nitelikli göçmenler için bir rekabet ortamı göze çarptı. Bu durum, özellikle pandemi sonrası iş piyasasının yeniden yapılanması ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle ortaya çıktı. Kanada, Almanya, Avustralya ve ABD gibi ülkeler, yüksek nitelikli göçmenleri çekmek için çeşitli politikalar ve teşvikler sundu. Bu ülkeler, teknoloji, sağlık ve mühendislik gibi alanlarda nitelikli iş gücüne olan ihtiyacını karşılamak için bu stratejileri uyguladı. Yüksek nitelikli göçmenler, hedef ülkelerin ekonomilerine önemli katkılarda bulunuyor. Bu durum, bu göçmenleri çekmek için uluslararası bir rekabeti körüklüyor.

2023 yılında, birçok ülke yüksek nitelikli göçmenleri çekmek için önemli reformlar ve politika değişiklikleri gerçekleştirdi:

Almanya’nın Göç Yasası Reformları: Almanya, Avrupa Birliği dışından on binlerce nitelikli iş gücünü çekmek için Becerili Göç Yasası’nda reformlar yaptı.

Yeni Zelanda’nın Göç Rekoru: Yeni Zelanda, 2023 yılında göçmen sayısında tarihi bir rekor kırdı. Ülke, boş iş pozisyonlarını doldurmak isteyen işverenlerin talebiyle yüksek göçmen alımı gerçekleştirdi (Radio New Zealand, 2023).

Avustralya’nın Göç Süreçlerinde Yenilikler: Avustralya, göç süreçlerini basitleştirmek ve yüksek nitelikli göçmenlere geçici vizeler üzerinden kalıcı oturma izni yolunu açmak için planlarını duyurdu. Ayrıca, talep gören meslekler için vize işlemlerini hızlandırdı.

Japonya’nın Göç Politikasındaki Değişiklikler: Uzun süredir göç artışı konusunda tereddütler yaşayan Japonya, birden fazla türdeki nitelikli yabancı iş gücünün uzun süreli ikametini kolaylaştırdı. Ülke, 3.2 milyon yabancı ikametçiyle rekor bir sayıya ulaştı (Satoh, 2023).

Bazı ülkelerde ise politik baskılar, göç politikalarında daha geniş çaplı değişiklikleri sınırladı.

Avustralya’nın Göç Politikalarındaki Sıkılaştırmalar: Avustralya, 2023 değişiklikleri kapsamında, uluslararası öğrenciler ve düşük ücretli işçiler için giriş şartlarını sıkılaştırdı. Bu adımlar, genel göç sayılarını pandemi öncesi seviyelere döndürmeyi hedefliyor (Jose, 2023).

Birleşik Krallık’ta Vize Şartlarının Sıkılaştırılması: Birleşik Krallık, çoğu göçmenin çalışma vizesi için gereken asgari maaş miktarını önemli ölçüde artırdı ve uluslararası öğrencilerin aile getirme imkanlarını kısıtladı (Lakshman, 2023).

Türkiye’den Beyin Göçü: 2023 yılında Türkiye, özellikle genç ve eğitimli nüfus arasında artan bir beyin göçü trendi yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, 2021’de 103 bin 613 Türk vatandaşı ülkeyi terk ederken, bu sayı 2022’de 139 bin 531’e yükseldi. Ayrılanların en büyük grubunu 25-29 yaş aralığındakiler oluşturdu. Türkiye’deki ekonomik kriz ve artan baskılar, genç ve eğitimli kişilerin ülkeyi terk etme isteğini artırdı. Özellikle tıp ve bilişim uzmanları gibi yüksek eğitimli kişilerin göç etme olasılığı arttı (Euronews, 2023b).

‘ZORUNLU’ GÖNÜLLÜ GERİ GÖNDERMELER DEVAM EDİYOR

2023 yılında, şiddet ve çatışmalardan kaçan göçmenlerin geri gönderilmesi, uluslararası toplumda önemli bir mesele haline geldi. Bu durum, insan hakları ve uluslararası koruma yükümlülükleri açısından tartışmalara yol açtı. Birçok ülke, sığınmacıları ve mültecileri geri gönderme politikaları nedeniyle insan hakları savunucuları tarafından eleştirildi. Geri göndermelerin uluslararası hukuk ve mülteci haklarına uygunluğu konusunda tartışmalar devam ediyor.

Geri Gönderme Politikaları: Bazı ülkeler, iç güvenlik ve göç yönetimi politikaları çerçevesinde, şiddetten kaçan göçmenleri geri gönderme kararları aldı. Bu kararlar, göçmenlerin güvenliği ve refahı açısından endişelere neden oldu.

Afgan Göçmenlerin Geri Dönüşü: Kasım ayı sonuna kadar yaklaşık 374,000 Afgan, Pakistan’da şiddet endişesiyle kayıtlı mülteci statüsünden çıkarak ülkelerine geri döndü. Ayrıca Türkiye’de Mobil Göç Noktalarında 143 bin 47 yabancının yasal kalışlarının sorgulandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47 bin 466 kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini dile getirdi.

Suriyeli Mültecilerin Durumu: Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi ülkeler, Suriye iç savaşından bu yana ülkelerine sığınan milyonlarca Suriyeli mülteciyi geri gönderme ihtimalini gündeme getirdi. Türkiye, coğrafi konumu ve siyasi durumu nedeniyle, şiddetten kaçan göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda önemli bir konumda yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli Mültecilerle İlgili Açıklamaları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanya sırasında, ülkedeki 3.3 milyon Suriyeliye yönelik kamuoyu endişelerini gündeme getirdi. Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak geri dönüşünü kolaylaştırmayı ve kısmen kuzeybatı Suriye’de evler inşa ederek bu süreci desteklemeyi vaat etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan Suriye’deki güvenli bölgelere Türkiye’den dönenlerin sayısı Mayıs 2023 itibariyle 554 bin 609’a ulaştı (Maltaş, 2023).

HAYATTA KALMAK İÇİN GEÇİCİ STATÜLER

2023 yılında, çeşitli krizlerden, felaketlerden veya politik karışıklıklardan kaçan göçmenlere geçici koruma statüleri sunulması yaygınlaştı.

ABD’de Geçici Korunan Statü: ABD’de Biden yönetimi, 2023 yılında yaklaşık 472,000 Venezuelalıya Geçici Korunan Statü sundu (Garcia Cano & Spagat, 2023). Bu statü, sınır dışı edilmeme koruması ve çalışma izni sağlıyor.

Ukraynalılara Geçici Koruma Devam Edecek: AB liderleri, 2022’deki Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası kullanılan  geçici koruma direktifini 2023 yılında uzattı (Godefroid, 2023). Bu karar, 4 milyondan fazla göçmenin en az 2025 yılına kadar AB ülkelerinde yaşamalarına, çalışmalarına, eğitim almalarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına olanak tanıdı.

Ukraynalılara Vize/Oturum İzni Kolaylığı: 2023 yılında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kriz veya savaş koşullarıyla karşı karşıya kalan ülkelerin vatandaşlarına yardım etmek amacıyla önemli bir girişimde bulundu. Ukrayna vatandaşları, 2023 yılı itibarıyla, sponsor gerektirmeden bir yıl süreyle BAE’de ikamet edebilir hale geldi (Zakaria, 2022). Bu düzenleme, BAE hükümetinin kriz veya savaş koşullarıyla karşı karşıya kalan ülkelerin vatandaşlarına destek olmak amacıyla geliştirdiği programın bir parçası olarak uygulanacak.

Suriyelilere Geçici Koruma: Türkiye, on yılı aşkın süredir milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağladı. 2023 Kasım itibarıyla İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın açıklamalarına göre geçici koruma altındaki 3 milyon 254 bin 904 Suriyeli ’den Türk vatandaşlığını kazanan sayısı sadece 237 bin 995. (BBC News Türkçe, 2023). Bu sayı, toplam yerinden edilmiş nüfusun küçük bir kısmını oluştururken genel olarak Suriyeliler, uzun vadeli veya kalıcı hukuki statüye geçiş yapma fırsatlarına henüz sahip olamadılar.

BÖLGESEL HAREKETLİLİKLER KOLAYLAŞIYOR

2023 yılında, birçok ülke katı dış sınır politikalarını sürdürürken, aynı zamanda bölgesel hareketliliği kolaylaştıran adımlar attı. Bu durum, küresel göç yönetimi anlayışında bir dönüşümü işaret ediyor. Avrupa Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi ve Karayip Topluluğu gibi bölgesel birlikler, üye ülkeler arasında insanların serbest dolaşımını teşvik eden politikalar geliştirdi. Bu politikalar, ekonomik entegrasyon ve kültürel alışverişi desteklemeyi amaçlıyor. 2023 yılında, dünya genelinde bölgesel hareketliliği kolaylaştıran önemli gelişmeler yaşandı.

Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) Tek Vize Uygulayacak: Körfez İşbirliği Konseyi üye devletlerinin vatandaşları serbest dolaşım hakkına sahip ancak bu hak ülkelerin nüfusunun çoğunu oluşturan göçmenler (expat) için henüz geçerli değil. Yakında tüm üye devletler arasında tek bir vize ile bu ülkelerde oturum izni olan expatların da  seyahat edebileceği bir uygulama için çalışılıyor (McVeigh, 2023).

Schengen Bölgesi 10 Yıl Sonra Genişledi: Avrupa’da vize gerektirmeyen Schengen Bölgesi yaklaşık on yıl sonra ilk kez genişledi. 2023 Ocak ayında Hırvatistan, Schengen Bölgesi’nin 27. üyesi oldu (European Commission, 2023). Yıl sonuna doğru, Bulgaristan ve Romanya’nın da bu bölgeye katılması bekleniyordu.

Karayip Topluluğu (CARICOM) Kararı: 15 ülkeden oluşan Karayip Topluluğu, üye devlet vatandaşlarının 2024 Mart ayına kadar blok içinde vizesiz seyahat edebilmeleri, yaşayabilmeleri ve çalışabilmeleri yönünde bir karar aldı (Quesada, 2023).

2023’TE GÖÇMEN KARŞITLIĞI VE SİYASİ TEPKİLER

2023 yılında, özellikle Avrupa ve Amerika’da düzensiz göçün yüksek seviyeleri, göçmen karşıtı siyasi liderlerin desteklenmesine yol açtı.

Hollanda’da, sağ popülist Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), Kasım ayında parlamentoda çoğunluğu kazandı. ABD’de, eski Başkan Donald Trump’ın göçmen karşıtı tutumları, Cumhuriyetçi Parti’nin doktrini haline geldi. Cumhuriyetçi başkan aday adayları, sınır politikalarında en sert olmak için yarışıyor (Garsd, 2023). Almanya’da, sağ kanat Alternatif für Deutschland (AfD) partisi, eyalet seçimlerinde önemli zaferler elde etti. Bu durum, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un göçmen politikalarında daha sert bir tutum benimsemesine neden oldu. Finlandiya’da aşırı sağcı Finler Partisi, hükümette yer aldı.

Göçmenlerin Seçimlerdeki Etkisi: Göçmenlik, her ülkede seçimlerde öne çıkan bir tema olmasa da, bazı ülkelerde önemli bir rol oynadı. Polonya’da, sağ kanat Hukuk ve Adalet Partisi iktidardan düştü. İspanya’nın Vox partisi, Avrupa Birliği’ndeki benzer partilerin başarılarını tekrarlayamadı. Yeni Zelanda, 2023 yılında en yüksek göçmen sayılarını kaydetti. Ancak Ekim ayındaki seçimlerde göçmenlik önemli bir konu olmadı. Ekonomik konular, özellikle enflasyon ve konut, seçmenler için daha önemliydi. Türkiye’de 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde, sığınmacılara yönelik politikalar çokça tartışıldı. Suriyelileri tamamen gönderme vaadinde bulunan Zafer Partisi, ilk kez girdiği seçimlerde %2.23 oy aldı.

SOSYAL MEDYA VE UYGULAMALARIN GÖÇMENLERE ETKİSİ

2023 yılında, sosyal medya ve akıllı telefon uygulamaları, uluslararası göç süreçlerinde kritik bir rol oynamaya başladı.

Sosyal Medya Platformları: TikTok, Instagram ve diğer video tabanlı sosyal platformlar, kişisel bağlantılara sahip olmayan bireylerin uzun mesafeleri kat etmelerine yardımcı oldu. Özellikle TikTok, düzensiz göçmenlerin rotalar ve transit ile varış ülkelerindeki bağlantılar hakkında bilgi paylaşmalarını kolaylaştırdı.

Akıllı Telefon Uygulamalarının Önemi: Akıllı telefon uygulamaları, evrak işlerini konsolide etmek ve sınır randevuları için başvuruda bulunmak amacıyla ülkelere girişte kritik bir öneme sahip oldu.

İnsan Kaçakçılığı ve Sosyal Medya: Sosyal medya platformları, insan kaçakçılarının müşteri bulmalarını da kolaylaştırdı. Facebook, TikTok ve X (eski adıyla Twitter), 2023 yılında yetkililerin baskısıyla Manş Denizi ve diğer yerlerdeki yasa dışı geçişleri teşvik eden gönderilere karşı önlemlerini artırdı.

Göçmenlere Yönelik Dijital Yaklaşımlar: Yetkililer, politika yapıcılar ve hizmet sağlayıcılar da göçmenlere ulaşmak, onları taramak ve işlemlerini hızlandırmak için akıllı telefon teknolojisine başvurdu.

Ukrayna’nın Diia Uygulaması: Savaştan önce Ukrayna hükümeti tarafından geliştirilen Diia uygulaması, göçmenlerin dijital kimlik belgelerine erişmelerini, Ukrayna’da vergi ödemelerini ve diğer hükümet hizmetlerine erişmelerini sağladı.

ABD Göç İdaresinin Dijital Yaklaşımı: ABD göç idaresi, birçok göçmenlik yolu için başvuru süreçlerini çevrimiçi ortama taşıdı ve ABD-Meksika sınırındaki bir giriş noktasında sığınma talebinde bulunanların, mobil uygulama kullanarak randevu almalarını gerektirdi.

BONUS: 2023’ÜN FİLMİ, KİTABI VE OLAYI

FİLM

Agnieszka Holland’ın yönettiği “Green Border” filmi, Polonya hükümetinin mültecilere yönelik tutumunu eleştiren ve Venedik Film Festivali’nde özel jüri ödülü kazanan bir yapım olarak dikkat çekiyor (Walker, 2023). Film, 2021’de Belarus-Polonya sınırı üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan bir Suriyeli ailenin hikayesini ve Polonya sınır muhafızları tarafından maruz kaldıkları acımasız muameleyi anlatıyor. Polonya hükümeti üyeleri tarafından eleştirilere maruz kalan film, Polonya’daki parlamento seçimleri öncesinde ve mülteci politikalarının önemli bir tartışma konusu olduğu bir dönemde gösterime girdi. Holland, filmi yapma motivasyonunu, Polonya’nın göçmen rotası haline gelmesine yönelik hükümetin tepkisine duyduğu öfkeye dayandırıyor ve mülteci krizlerine ve Avrupa’nın bu konudaki politikalarına dair önemli soruları gündeme getiriyor (Walker, 2023).

KİTAP

9 Kasım 2023’de Penguin Books tarafından yayınlanan Profesör Hein de Haas’ın “How Migration Really Works” kitabı, göç konusunda yaygın kabul gören düşünceleri sorgulayan ve okuyucuları bu konuda yeniden düşünmeye teşvik eden bir eser olarak öne çıkıyor (New Scientist, 2023). Bu kitap, De Haas’ın Oxford Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesi’nde geçirdiği üç on yıllık araştırma sürecine dayanarak, göçün ekonomik ve politik çıkarlar tarafından nasıl yanlış anlaşıldığını ve yanlış yorumlandığını ortaya koyuyor. De Haas’ın çalışması, göçmenlik konusunda farklı siyasi görüşlerin ortak yanılgılarını ve bu konudaki gerçekleri ortaya koyarak, okuyucuların bu konuda daha bilinçli ve dengeli bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor (The Times, 2023).

OLAY

2023 yılında Gazze’de yaşanan trajedi, uluslararası hukuka aykırı durumlar ve zorla yerinden edilme olayları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNRWA) tarafından yayımlanan bir raporla detaylandırıldı. Bu rapor, Gazze’de yaşanan insani krizin boyutlarını ve bölgedeki 1.6 milyon insanın, hem mültecilerin hem de mülteci olmayanların, acil insani ihtiyaçlarını vurguluyor (UNRWA, 2023). 7 Ekim’de başlayan çatışmalar sonucunda yaklaşık 10,000 Filistinlinin öldüğü, bunların üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 1.5 milyon insanın zorla yerinden edildiği ve bunların büyük bir kısmının UNRWA tesislerinde barındığı ifade ediliyor (UNRWA, 2023). Bu durum, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, sivil halkın korunması ilkesinin ve insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini gösteriyor.   Bu olay, 2023 yılının göç ve mültecilerle ilgili en önemli olaylarından biri olarak kabul edilmeli ve uluslararası toplumun, özellikle de çatışma bölgelerindeki sivil halkın korunması ve desteklenmesi konusundaki çabalarını artırması gerektiğini vurgulamalıdır.

KAYNAKÇA

AP News. (2023). Top EU official lauds Italy-Albania migration deal but a court and a rights commissioner have doubts. https://apnews.com/article/eu-italy-albania-migration-asylum-rescue-court-91a92ebe5a0ea0e4273609a7ad0eed47

Euronews. (2023a). AB’ye iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı rekor kırdı. Euronews. https://tr.euronews.com/2023/11/02/abye-iltica-eden-turk-vatandaslarinin-sayisi-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi

Euronews. (2023b). Türkiye’nin beyin göçü: Gitmek mi zor, kalmak mı? Euronews. https://tr.euronews.com/2023/11/09/turkiyenin-beyin-gocu-gidenlerin-cogunlugu-hangi-meslek-ve-yas-grubundan-kalanlar-ne-diyor

Walker, S. (2023, September 23). Prize-winning Polish film on refugees opens to government backlash. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2023/sep/23/polish-film-refugees-agnieszka-holland-green-border

BBC News. (2022, June 13). What is the UK’s plan to send asylum seekers to Rwanda?. https://www.bbc.com/news/explainers-61782866

BBC News Türkçe. (2023, November 9). Türkiye’deki Suriyeliler: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türk vatandaşı olan Suriyelilerin sayısının 238 bine yaklaştığını açıkladı. https://www.bbc.com/turkce/articles/c1e29v09d3eo

Al Jazeera. (2023, March 10). UK to fund France detention site as leaders agree migration deal. https://www.aljazeera.com/news/2023/3/10/uk-to-fund-france-detention-centre-as-leaders-agree-migration-deal

New Scientist. (2023, November 7). How Migration Really Works review: Prepare to have your mind changed. https://www.newscientist.com/article/2401518-how-migration-really-works-review-prepare-to-have-your-mind-changed/

The Times. (2023). How Migration Really Works by Hein de Haas review — why Left and Right are both wrong. https://www.thetimes.co.uk/article/how-migration-really-works-by-hein-de-haas-review-l3hrxlmn0

UNRWA. (2023). Flash Appeal: Addressing the critical humanitarian needs in Gaza and the West Bank. https://www.unrwa.org/global-refugee-forum-2023

Safe mobility initiative. (2023, July 27). Trinidad and Tobago. https://help.unhcr.org/trinidadandtobago/resettlement-and-alternative-pathways-to-safety-and-opportunity/safe-mobility-initiative/

Maltaş, R. (2023). Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı. Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ulkesine-gonullu-donen-suriyelilerin-sayisi-554-bini-asti/2907051#:~:text=Suriyelilerin%20yo%C4%9Fun%20ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2012%20ilde

Reuters (2023). US to open migrant processing center in Ecuador. https://www.reuters.com/world/americas/us-open-migrant-processing-center-ecuador-2023-10-19/

İçişleri Bakanlığı (2023). İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Düzensiz Göçmenlere ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine Asla Geçit Vermiyoruz”. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. https://www.goc.gov.tr/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-duzensiz-gocmenlere-ve-gocmen-kacakciligi-organizatorlerine-asla-gecit-vermiyoruz

Refugees from Ukraine in the EU. (2023). https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ukraine-refugees-eu/

Radio New Zealand. (2023). Prime Minister Christopher Luxon: High net migration not sustainable for New Zealand. https://www.rnz.co.nz/news/national/504428/prime-minister-christopher-luxon-high-net-migration-not-sustainable-for-new-zealand

Satoh, R. (2023, June 13). Aging Japan wants foreign workers, but will they come? Nikkei Asia. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Aging-Japan-wants-foreign-workers-but-will-they-come

Jose, R. (2023, December 11). Australia plans to halve migrant intake, tighten student visa rules. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-plans-halve-migrant-intake-tighten-student-visa-rules-2023-12-10/

Lakshman, S. (2023, December 5). U.K. tightens immigration rules to curb record high migrant numbers. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/international/uk-tightens-immigration-rules-to-curb-record-high-migrant-numbers/article67607474.ece

Godefroid, S. A. (2023, October 18). European Union – Extending Temporary Protection to 2025 for War-Displaced Ukrainians – KPMG Global. KPMG. https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2023/10/flash-alert-2023-193.html

Zakaria, S. (2022). Ukrainians in UAE can get one-year residency visa, says embassy. Khaleej Times. https://www.khaleejtimes.com/visa-and-immigration-in-uae/ukrainians-in-uae-can-get-one-year-residency-visa-says-embassy

Garcia Cano, R., & Spagat, E. (2023, September 23). With temporary status for Venezuelans, the Biden administration turns to a familiar tool. AP News. https://apnews.com/article/biden-tps-border-asylum-venezuela-temporary-status-2fa052ceacb020b861bb82332912bc92

Quesada, P. (2023, August). CARICOM’s 50th Anniversary gift to its citizens: freedom of movement, a step towards closer integration. Rosanjose.iom.int. https://rosanjose.iom.int/en/news/caricoms-50th-anniversary-gift-its-citizens-freedom-movement-step-towards-closer-integration

McVeigh, D. (2023, November 1). How a single GCC visa could revolutionise Gulf tourism. The National. https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/2023/11/01/gcc-visas-gulf-tourism-travel-passports/

Garsd, J. (2023, December 13). Where the Republican presidential candidates stand on immigration. NPR. https://www.npr.org/2023/12/13/1218935981/republican-candidates-immigration

Davies, A. (2023, June 16). Finns Party: Far-right set for key role in new Finnish coalition. Www.bbc.com. https://www.bbc.com/news/world-europe-65926194

küresel göç trendleri – küresel göç trendleri – küresel göç trendleri – küresel göç trendleri – küresel göç trendleri

küresel göç trendleri – küresel göç trendleri – küresel göç trendleri – küresel göç trendleri – küresel göç trendleri

Sosyal Medyada Paylaş

Burak Yalım
Burak Yalım
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve "Yugoslavya'nın Dağılmasının Uluslararası Politikaya Etkileri" başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) başladığı doktora çalışmalarını Kocaeli Üniversitesi Göç Çalışmaları Programında sürdürmektedir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tarih:

Beğenebileceğinizi Düşündük
Yazılar

Xi Jinping Düşüncesinin Gerçek Kökleri

Xi Jinping Düşüncesinin Gerçek Kökleri: Çinli Siyaset Filozoflarının Moderniteyle...

Özgürlükten Kim Korkar? Liberalizmin Geleceği İçin Mücadele

Bu yazı ilk olarak CUNY Lisansüstü Merkezi'nde Tarih ve...

Somali – Türkiye Anlaşması Onaylandı

Somali ile Türkiye arasında 8 Şubat'ta imzalanan Savunma ve...

İki Yıl Sonra Ukrayna’da Sırada Ne Var?

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı üçüncü yılına girerken, savaş alanında görünürdeki...