TUİÇ Akademi’de Nasıl Yazarım?

TUİÇ Akademi, Türkçe ve İngilizce yayın hayatına devam eden online bir platformdur.

Her yayının söylediği “farklı” bir sözünün olması gerekir. Bu “farklı” sözü söyleyebilmek adına TUİÇ Akademi izafi coğrafi düzeyde düşünebilmeyi, bunu gerçekleştirirken Türkiye başta olmak üzere Dünya’nın çeşitli üniversitelerindeki öğrenci ve akademisyenlerinden destek almayı gerekli görmektedir. Bu bağlamda TUİÇ Akademi, uluslararası gündemi kapsayan meselelerin çözümüne dönük küresel bir izlencenin hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla, belli başlı ulusal/çokuluslu kurum, kuruluş ve organizasyonlarla ortaklıklar kurmayı ve akademisyenlerin, STK temsilcilerinin, bürokratların bilgi ve birikimlerinden faydalanmayı ilke edinmiştir.

TUİÇ Akademi’nin yüklendiği en mühim misyon Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere, farklı disiplinlerde eğitim görmüş ve global ölçekte siyasa üretiminde rol oynayabilecek öğrencileri, alanlarından uzman kişilerden oluşan kadrosunun değerli katkıları ile, yazarak ve araştırarak sistematik düşünmeye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeye teşvik etmiştir.

Spekülasyonlar üzerine kurulu olmayan, gerekçelendirilmiş somut gerçeklere dayalı argümanları tartışan, ülkelerdeki iç dinamikleri göz ardı etmeyen, kompleks yapıları tekil aktör ve durumlara indirgemeyip olayları tarihsel bir perspektifle inceleyen, kuramsal ve siyasal tartışmalara dönük analizleri yayınlamayı şiar edinen TUİÇ Akademi; herhangi bir üçüncü tarafın kişilik hakları ihlal edilmediği müddetçe, farklı yaklaşımların özgürce eleştirilebildiği bir tartışma zemini olmayı hedeflemektedir.

Ele alınan konuları meta düzeyde tartışmayı ve dünya siyasetine uluslararası pencereden bakmayı tercih eden TUİÇ Akademi, enerji, su, güvenlik politikaları; uluslararası hukuk, insan hakları, finans başta olmak üzere tüm dünyayı ilgilendiren temalarda yazıları kabul etmektedir.

Eğer siz de bu konular hakkında “benim de bir sözüm var” diyorsanız yazılarınızı bekliyoruz.

Adres: [email protected]