Hakkımızda

TUİÇ Akademi; dış politika, siyaset, hukuk, ekonomi, güvenlik, göç, insan hakları ve sivil toplum konularında araştırmalar yapan, politika önerileri oluşturan, yerel/küresel sorunların çözümüne yönelik raporlar hazırlayan ve fikirler üreten düşünce kuruluşudur.

İfade özgürlüğünü, fırsat eşitliğini, bilgi ve kaynaklara erişimin kolaylaştırılması çerçevesinde dijital dönüşümü, toplumsal barış ve uzlaşıyı hedefleyen TUİÇ Akademi, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesiyle çalışmalarını 2011 yılından itibaren sürdürmektedir.

TUİÇ Akademi bünyesinde O-Egitim, O-Staj, O-Kongre, JIRPS, UliWiki ve TUİÇ TV faaliyetler gerçekleştirmektedir.

  • O-Eğitim, genç araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini geliştirmek amacıyla atölyeler ve akademi programları düzenlemektedir.
  • O-Staj, araştırmacılar ve lisans öğrencilerini bir araya getirerek, araştırmacıları akademisyenliğe hazırlarken, kısıtlı staj imkanlarına sahip sosyal bilimler öğrencilerine alternatif sunmakta ve akademik çalışmalara giriş işlevi üstlenmektedir.
  • O-Kongre, lisans, lisansüstü öğrencilerin ve genç araştırmacıların bilimsel çalışmalarını geliştirmeleri amacıyla yılda 3 defa üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa çeşitli konu ve gündemlerle gerçekleştirilen hybrid bir bilimsel kongre modelidir.   
  • Journal of International Relations and Political Science Studies – JIRPS – yılda 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli dergidir. Uluslararası ilişkiler, uluslararası politika, uluslararası politik ekonomi, uluslararası hukuk, küresel enerji, uluslararası göç, uluslararası güvenlik konularına dair özgün araştırmalarla birlikte kitap incelemelerini kapsamaktadır. 
  • UliWiki, başta uluslararası ilişkiler olmak üzere sosyal bilimlerin alt alanlarında ilgili öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra belirtilen alanlara ilgi duyan ve kendini geliştirmek isteyen bireylerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını amaçlayan sosyal sorumluluk projesidir. 
  • TUİÇ TV, gündeme ilişkin röportaj, söyleşi, canlı yayınlar ve kuram-teori temelli kısa video içerikler üreten digital yayın platformudur. 
  • tuicakademi.org websitesi sosyal bilimler alanlarında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yazmaya teşvik amacıyla 2011 yılında kuruldu. Açık kaynak olarak başta uluslararası ilişkiler öğrencileri olmak üzere sosyal bilimler alanında araştırma yapan her bireyin katkısına açık olmakla beraber <nefret söylemi> gibi insan onuruna aykırı ve temel insan hak ve özgürlüklerini hedef alan yaklaşımları reddetmektedir.