Batı Balkanlar’da Berlin Süreci

0
ÖZET: Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte Avrupa Birliği, Batı Balkanlar ile temasa geçmiş fakat bu zaman dilimi içerisinde birçok sorun meydana gelmiştir. Batı Balkanlar’da demokratik gerileme yaşanmış...

Balkanların Kendi Kaderini Tayini ve Avrupa’dan Ayrılan Yolu

0
8.yüzyılda ortaya çıkan ‘Balkan’ ifadesi, Orta Avrupa'dan Konstantinopolis'e kadar olan dağlık bölgeye Batılı gezginler tarafından verilen addır(Mazower, 2002). Nitekim Balkan bölgesinin adının siyasi bir...

Öğr. Gör. Dr. Güney Ferhat Batı ile Balkan Ülkeleri Arasındaki İş...

0
Bu röportaj, Öğr. Gör. Dr. Güney Ferhat Batı ile “Balkan Ülkeleri Arasındaki İş birliği ve Batı Balkan Zirveleri” üzerine yapılmıştır. Öğr. Gör. Dr. Güney Ferhat...

Kosova’da Sırplar ve Siyasi Partileri

0
ÖZET: 1999 yılında yapılan NATO operasyonu ile Birleşmiş Milletler kontrolü altına giren Kosova, 17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesi ile dünya ülkeleri arasında yerini...

23 March 2021 Israel Elections Report

0
Israel is a country that draws attention with its unique political structure. In this respect, it is important to know Israel's political structure in...

Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Misyonu: Darfur Analizi

0
 Özet Uzun süren bir sömürge döneminden sonra 1956 yılında bağımsızlığını kazanan Sudan, ne yazık ki bu süreçte de ülke genelinde refahı sağlayamamış ve istikrarlı bir...

Sivil Toplumun Gelişiminin Arap Baharına Etkisi: Tunus ve Suriye Karşılaştırması

0
ÖZET Bu çalışmada Tunus’ta başlayıp Ortadoğu’ya yayılan Arap Baharı’nda sivil toplum bilincinin etkisi incelenmiştir. "Arap Baharı" olarak adlandırılan dönem Ortadoğu coğrafyasının yakın tarihinde çok önemli...

Kuzey Makedonya Özelinde NATO’nun Balkanlar Genişlemesi

0
ÖZET NATO’nun 30. Üyesi ve Batı Balkanlar genişlemesinin bir parçası olan Kuzey Makedonya, 1991’de Yugoslavya’nın dağılmasıyla o dönem "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle bağımsızlığını ilan etmişti. Kuzey Makedonya’nın...

Interview with Mevluddin Ibish about North Macedonia and Turkey Relations

0
This interview was made with Mevluddin Ibish on North Mecedonia and Turkey relations. Who is Mevluddin Ibish?  Mevludin Ibish was born in Skopje. He completed his...

Halime’nin Yolu (2012)

0
"Sadece bir kez ölmeli. Bir kez de yaşamalı…" Yönetmeni Arsen Anton Ostojic olan Halima’s Path (Halime’nin Yolu) filmi, 1990’lı yıllarda Balkanlardaki bağımsızlık hareketlerinin Bosna Hersek’i...