Gürcistan’da Devlet Başkanlığı Seçimlerine Doğru

0
Ekim 2013, Güney Kafkasya Bölgesi için kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. Nitekim geçen hafta Azerbaycan’da gerçekleştirilen ve beklendiği gibi İlham Aliyev’in...

Küreselleşmenin Sosyo-Ekonomik Sonuçları: Orta Asya ve Kafkasya

0
ÖZET Piyasa ekonomisine geçiş süreci konusunda yapılan çalışmalar 1980’lerden sonra artmaya başlamıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar genellikle ekonomik alan ile sınırlıdır....

Gürcistan’da Parlamento Seçimleri: Rusya’nın Geri Dönüşü mü?

0
Türkiye’nin kuzeydoğususunda yer alan ve yeni dönem Türk Dış Politikası’nın en önemli açılım noktalarından biri olarak görülen Gürcistan’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen parlamento seçimleri, 2003...

Türkiye- Azebaycan Enerji Faktörü ve TANAP

0
Başbakan Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı’na katılmak üzere gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyareti, iki ülke ilişkilerinin yeniden ele alındığı ve özellikle ekonomi, ticaret...

Karadeniz Havzası’nın Mevcut Görünümü ve Keit’in İstanbul Zirvesi

0
Soğuk Savaş sonrası Türk Dış Politikası’nın en önemli açılım noktalarından biri olan Karadeniz Havzası, son dönemde özellikle Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle biraz...

Türkiye, Güney Kafkasya ve Trabzon Bildirisi

0
Son dönem Türk Dış Politikası’nın işleyişine dair en önemli eleştirilerden biri, bölgesinde lider olma iddiasıyla hareket eden Türkiye’nin Ortadoğu’ya gereğinden fazla eğildiği...

Nabucco Projesi

0
Nabucco boru hattı, Ankara’da 13 Temmuz 2009 Pazartesi günü hükümetler arasında imzalanan anlaşmayla başlamış olan, Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine doğal gaz taşımak amacıyla...

Güney Kafkasya’da 3 Boyutlu Bilmece…

0
Güney Kafkasya olarak adlandırılan coğrafya SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını elde etmiş Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan devletlerinden oluşmaktadır. Günümüzde bu bölge sahip olduğu...

Hocalı Katliamı, Türkiye ve Fransa

0
Türkiye, geçtiğimiz günlerde birbiriyle bağlantılı iki gündem maddesi etrafında ciddi bir siyasal ve toplumsal dalgalanma yaşamıştır. Bu dalgalanmalardan birincisi, 26 Şubat 1992...

Bugün Günlerden “Hocalı”

0
“Fotoğrafçı arkadaşım öyle etkilenmişti ki fotoğraf çekebilmesi için kendisini objelerin üzerine doğru itmem gerekiyordu. Cesetler, mezarlar, evet hepsi mide gerektiriyordu. Bazı cesetleri...