Ana Sayfa Etiketler Türkiye

Etiket: Türkiye

2015’ten Günümüze Beyin Göçü: Türkiye-Birleşik Krallık Örneği 

0
Özet Beyin göçü, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru görülen gerek bireysel gerekse ülke içerisindeki çeşitli nedenler dolayısıyla yapılan bir göç şeklidir. Donanımlı...

Op-Ed: İyi Yönetişim Bağlamında Yangınla Mücadelede Avrupa-Türkiye Karşılaştırması

0
Akdeniz havzasında başlayan yangınlar Türkiye’de yangınla mücadele konusunda birçok eksikliğin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu eksikliklerden hareketle Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye’deki duruma bakarak...

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Türkiye

0
Özet Birleşmiş Milletlerin (BM), yeryüzünde bulunan bütün tarihi eserleri din, dil, ırk gözetmeden koruyan, sahip çıkan, erişimini sağlayan ve atalarımızdan bize kalan mirasları nesiller boyu...

Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye’nin Avrupa Birliği Serüveni

0
  Özet Yolculuğuna 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak başlayan Avrupa Birliği dünyanın şahit olduğu en büyük barış projelerinden biri olarak nitelendirilmiş, yurtta sulh cihanda sulh...

Kıbrıs Sorunu ve Türkiye’nin Enerji Politikalarının Doğu Akdeniz’e Etkisi

0
Özet Kıbrıs adası yıllardan beri Yunanistan ve Türkiye arasında tartışma konusu olmuş, Akdeniz’in kalbinde denilebilecek bir bölgedir. Ada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney...

Uluslararası Çevre Hukukunun Türkiye’nin Taraf Olduğu Antlaşmalar Bakımından Uyumu ve Sonuçları

0
Özet İnsanlık endüstrileşme ile başlayan kalkınma amaçlı girişimlerini çevreyi dikkate almayarak gerçekleştirmiş, çevreyi çıkarcı ve bilinçsizce kullanmıştır. Bu durum çözüm için küresel boyutta iş...

Serbest Aşk: 2. Dalga Feminizm Türkiye’sinde Kadın Bedeni Algısı ve Kadın...

0
  Özet Bu araştırma yazısı, 1980 döneminde ivme kazanan ikinci dalga kadın hareketinin Türkiye’deki kadın bedeni algısı üzerine olan etkisini ve kadın yazınına olan yansımasını incelemiştir....

Türkiye’de Uygulanan Covid-19 Tedbirleri Üzerinden Egemenlik Kavramının Analizi

0
Özet Egemenlik kavramı uzun yıllardan beri hukuk ve siyaset biliminde önemli bir yere sahip olmuştur. Egemenlik kavramının kökeni çok eski zamanlara kadar dayanmakta olup, kavram...

Soğuk Savaş Döneminde Oluşan ve Gelişen İttifak: NATO ve Türkiye

0
  Özet  Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, II.Dünya Savaşı’nın galip devletleri idi. II.Dünya Savaşı’ndan sonra sistem bir kez daha değişime uğramıştı, ve yeni...

Türkiye’nin AB’ye Üyelik Sürecine Kıbrıs Sorunu’nun Etkisi

0
  Özet Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri uzun yıllardır süregelen ve akıbeti tam olarak belli olmayan önemli konulardan biridir. Uluslararası arenada her an değişmeye müsait olan güç dengesi,...